Tiếng Việt | English

20/10/2021 - 16:51

Hướng dẫn tạm thời triển khai việc sử dụng Ứng dụng PC-Covid - Tạo, dán mã QR địa điểm, quét mã QR

Nhằm góp phần phòng chống dịch, đảm bảo việc truy vết nhanh chóng, khoanh vùng chính xác, đúng đối tượng, kịp thời ngăn chặn lây lan bằng ứng dụng công nghệ trong trạng thái bình thường mới.

Giao diện Trang thông tin điện tử Ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia tại địa chỉ: https://pccovid.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông Long An vừa ban hành hướng dẫn tạm thời các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai cài đặt sử dụng Ứng dụng PC-Covid, tạo/dán mã QR địa điểm, khai báo y tế, quét mã QR để quản lý thông tin người vào, ra địa điểm.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan ngành dọc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử, Trang Zalo, Trang Facebook và các kênh truyền thông khác của cơ quan mình về việc cài đặt sử dụng Ứng dụng PC-Covid, tạo/dán mã QR địa điểm, khai báo y tế, quét mã QR.

Việc tải, cài đặt sử dụng Ứng dụng PC-Covid thực hiện theo hướng dẫn trên website https://pccovid.gov.vn; việc tạo mã QR địa điểm được thực hiện trên Ứng dụng PC-Covid hoặc trên website https://qr.pccovid.gov.vn.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi, địa phương quản lý tạo/dán mã QR địa điểm, yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải cài đặt sử dụng Ứng dụng PC-Covid để khai báo y tế, quét mã QR khi vào, ra các trụ sở, địa điểm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn các địa điểm làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, điểm kinh doanh ăn uống, nhà hàng, hộ kinh doanh,... trên địa bàn tạo/dán mã QR địa điểm, quản lý người vào ra địa điểm, cơ sở bằng việc yêu cầu khai báo y tế, quét mã QR. UBND xã, phường, thị trấn tổ chức lực lượng phối hợp với đoàn thanh niên, các đoàn thể chính trị xã hội khác trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ, hộ kinh doanh,... tạo/dán mã QR địa điểm, quét mã QR.

Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, quét mã QR, vận động, nhắc nhở người dân khi vào ra các địa điểm làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ, hộ kinh doanh, địa điểm công cộng, sự kiện đông người,… hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng Ứng dụng PC-Covid.

Theo dõi danh sách, số lượng tạo mã QR địa điểm, số lượt quét mã QR trên địa bàn để nắm tình hình, kịp thời có biện pháp hướng dẫn, nhắc nhở, kiểm tra, xử lý vi phạm (thông qua tài khoản được cấp). Thông qua quản lý mã QR quét tại các địa điểm, cơ quan có thẩm quyền truy vấn dữ liệu liên quan phục vụ phòng chống dịch trong trường hợp phát sinh ca nghi nhiễm.

Các doanh nghiệp hoạt động trong và ngoài các khu/cụm công nghiệp; Các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi kinh doanh, cửa hàng kinh doanh hàng hóa thiết yếu, chợ, điểm bán hàng; Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, bến tàu xe, bến phà;

Các cơ sở y tế, khám chữa bệnh; các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề, trường đại học, cao đẳng; các khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú, địa điểm du lịch; các tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thuế, kho bạc, bảo hiểm, cơ sở tín dụng, ngân hàng thương mại,.. phải tạo/dán mã QR địa điểm, yêu cầu tất cả người dân có điện thoại thông minh phải cài đặt sử dụng Ứng dụng PC-Covid, khai báo y tế, quét mã QR khi đến nơi làm việc, giao dịch.

Tỉnh đoàn chỉ đạo các tổ chức, đơn vị trực thuộc, thành lập các đội tình nguyện phối hợp với chính quyền địa phương tham gia tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, người dân trên địa bàn thực hiện việc cài đặt sử dụng Ứng dụng PC-Covid, tạo/dán mã QR địa điểm, khai báo y tế, quét mã QR.

Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức Hội tuyên truyền vận động cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên, người lao động thực hiện cài đặt sử dụng Ứng dụng PC-Covid, tạo/dán mã QR địa điểm, khai báo y tế, quét mã QR./.

Hùng Cường

Chia sẻ bài viết