Tiếng Việt | English

14/09/2020 - 14:39

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khoá 4

Sáng 14/9, trường Chính trị tỉnh Long An tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa 4 cho 82 cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra từ 14/9 - 30/10

Các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu về kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng như kỹ năng lập kế hoạch; tổ chức thực hiện kế hoạch; quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng; tham mưu; áp dụng pháp luật; giao tiếp, ứng xử và quan hệ với truyền thông; tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện;…

Ngoài ra, học viên còn báo cáo kinh nghiệm thực tế về cải cách hành chính và các vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng; lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0;…

Mục tiêu của lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành gắn với chức danh lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết