Tiếng Việt | English

13/10/2015 - 17:16

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự và chỉ đạo đại hội.

Sáng 13/10, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với sự tham dự của 350 đại biểu, đại diện cho gần 64.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự và chỉ đạo đại hội.

Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá; quy mô, chất lượng nền kinh tế tiếp tục được nâng lên.

Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 8%, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,5 lần, thu nhập bình quân năm nay đạt khoảng 35 triệu đồng, tăng hơn gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 14%.

Văn hóa-xã hội, khoa học công nghệ có bước tiến mới, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được tăng cường, quan hệ đối ngoại được củng cố và mở rộng.

Công tác xây dựng Đảng đạt được một số kết quả tích cực; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, kiện toàn. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp đươc hơn 17.500 đảng viên mới. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả tích cực.

Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đề ra 20 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 8,5 - 9%; phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên 60 triệu đồng, thu ngân sách khoảng 5.000 tỷ đồng, 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,5 đến 3%.

Đại tướng Trần Đại Quang: Xây dựng Đắk Lắk phát triển toàn diện, sớm trở thành trung tâm KT-VH-XH của vùng Tây Nguyên

Về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cần đổi mới mô hình tăng trưởng, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội; có chính sách thông thoáng, hấp dẫn để mời gọi các nhà đầu tư vào tỉnh; xây dựng Đắk Lắk phát triển toàn diện, tạo nền tảng để sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội của vùng Tây Nguyên.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế về vùng đất đỏ bazan của tỉnh Đắk Lắk, phù hợp để phát triển nông nghiệp, Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị: “Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo đầu tư cho nông nghiệp, nông dân nông thôn gắn với đẩy nhanh xây dơựng nông thôn mới; chú trọng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thâm canh, chuyên canh, tăng năng suất, hiệu quả ngành nông nghiệp, gắn với công nghiệp chế biến; hình thành vùng chuyên canh sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng thương hiệu đặc sản nông nghiệp; chú trọng tái cơ cấu nông nghiệp, từng bước đưa nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững. Tiếp tục phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại và thân thiện môi trường; tập trung công nghiệp hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tăng cường liên kết với các tỉnh trong vùng, phát triển du lịch, thương mại để trở thành thế mạnh của tỉnh và vùng Tây Nguyên”./.

Quốc Học/VOV-Tây Nguyên

Chia sẻ bài viết