Tiếng Việt | English

17/07/2020 - 20:17

Khai trương vận hành chính thức Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Long An

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, sau một thời gian tiến hành nâng cấp và chạy thử nghiệm, Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Long An được khai trương vận hành chính thức vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 15/7/2020, với tên miền www.longan.dcs.vn.

Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Long An

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Long An xin trân trọng thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh được biết và truy cập xem tin tức phản ánh mọi hoạt động của cấp ủy đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; thông tin về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể./.

BĐT

Chia sẻ bài viết