Tiếng Việt | English

28/08/2020 - 16:11

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tập huấn "Kỹ năng thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội"

Chiều 28/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức tập huấn "Kỹ năng thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội".

Báo cáo viên trình bày đến các đại biểu chuyên đề "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" 

Tham dự lớp tập huấn có Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh - Hồ Văn Xuân, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Lê Thị Thu Cúc, Phạm Thị Quyên cùng hơn 70 đại biểu là các thành viên Tổ định hướng thông tin tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên mạng xã hội, chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ quản trị trang Facebook của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc,...

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong đoàn viên, CNVCLĐ về các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, đồng thời tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong CNVCLĐ.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, mang lại những hiệu quả thiết thực.

Tuy vậy, công tác tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng thông tin ở một số mặt, nhất là trên mạng xã hội còn hạn chế. Mạng xã hội mang lại rất nhiều lợi ích, tiện lợi, thông tin kịp thời, nhanh nhạy,... nhưng thời gian qua, có những đối tượng lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo, xuyên tạc, kích động gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Lớp tập huấn giúp cán bộ Công đoàn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Hoài Thân - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày một số nội dung của chuyên đề "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng". Trong đó, báo cáo viên trình bày về phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin xấu trên mạng xã hội, kỹ năng kết nối lực lượng trên mạng xã hội để cùng tham gia đấu tranh phản bác các thông tin xấu, xuyên tạc, kích động,...

Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ khi tham gia hoạt động cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng xã hội, tạo môi trường thông tin lành mạnh, hạn chế các thông tin xấu, tiêu cực.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Lê Thị Thu Cúc cho biết: "Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ Công đoàn các cấp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc trên mạng xã hội, nâng cao ý thức bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội"./.

Đông Đông

Chia sẻ bài viết