Tiếng Việt | English

13/01/2021 - 15:36

Long An: 6 tập thể được nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ngày 13/01, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) năm 2020.

Đại diện các tập thể nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Năm 2020, các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động phù hợp từng ngành, cơ quan, doanh nghiệp. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chủ đề hoạt động theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam. LĐLĐ tỉnh tích cực chăm lo đời sống, việc làm, tăng cường vai trò giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến CNVCLĐ, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm, không có thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19; phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ,…

Năm 2021, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn cần tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền và các phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu, năng suất, chất lượng hoạt động của từng đơn vị. Công tác phối hợp, kiểm tra và giám sát việc thực hiện pháp luật ở các doanh nghiệp được tăng cường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNLĐ với nội dung, hình thức phù hợp.

Năm 2021, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh cần tập trung nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 vẫn diễn biến phức tạp. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong CNVCLĐ; làm tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở,…Từ đó góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị, có 6 tập thể được nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC, LĐ và hoạt động Công đoàn năm 2020; 23 tập thể nhận cờ vững mạnh xuất sắc năm 2020 của LĐLĐ tỉnh cùng 15 tập thể được nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh vì thành tích vận động đóng góp Quỹ Tấm lòng vàng./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết