Tiếng Việt | English

12/08/2022 - 21:13

Long An chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững

Theo Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út, Long An tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững theo đúng tinh thần chỉ đạo từ cấp trên.

Khởi sắc

Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Long An triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, tạo điều kiện cho kinh tế của tỉnh từng bước được phục hồi, 100% doanh nghiệp hoạt động trở lại từ cuối tháng 12/2021.

Long An tập trung một số giải pháp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững

Tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch thực hiện Chương phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, với quyết tâm tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn trong phục hồi và phát triển kinh tế,…

Với những hành động quyết liệt trên, các chỉ số kinh tế quan trọng trong 7 tháng đầu năm của tỉnh đều có mức tăng so với cùng kỳ; hầu hết các ngành, lĩnh vực có xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 7 tháng đầu năm 2022 đạt 7,26%, các khu vực kinh tế đều tăng trưởng dương. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 20,31%; lũy kế 7 tháng đầu năm tăng 7,14%. Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 tăng 33,8%; xuất khẩu 7 tháng tăng 10,6% so với cùng kỳ. Đầu tư trong nước, thành lập mới 1.042 doanh nghiệp với tổng số vốn 14.988 tỉ đồng. Đầu tư nước ngoài (FDI) cấp mới cấp mới 31 dự án, vốn đầu tư cấp mới 254,3 triệu USD.

Thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả khá tốt, đạt 14.030 tỉ đồng, đạt 81,7% dự toán, tăng 13,5%, trong đó thu nội địa 11.388 tỉ đồng, đạt 84,9% dự toán, tăng 19,1%.

Về hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tính đến nay, Long An đã hỗ trợ 721.127 người thuộc các nhóm đối tượng với tổng kinh phí 1.203 tỉ đồng,… góp phần ổn định cuộc sống người dân và nhanh chóng phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tỉnh thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế như cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 120 tỉ đồng (đạt 100% kế hoạch), giúp tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 2.321 lao động,…

Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững

Bên cạnh những tín hiệu tích cực trên thì nền kinh tế của Long An nói chung và hoạt động các doanh nghiệp nói riêng vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn cản trở phục hồi và phát triển bền vững. Cụ thể, giá cả hàng hoá, đặc biệt là giá xăng dầu tuy có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao và rất khó dự báo; chi phí đầu vào cho sản xuất, vận tải, logistics gia tăng vẫn chưa giải quyết dứt điểm trong ngắn hạn,... ảnh hưởng nề kinh tế của cả nước trong đó có tỉnh Long An.

Hoạt động sản xuất kinh doanh tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Sản xuất công nghiệp gặp áp lực giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí vận chuyển tăng, thiếu hụt lao động cục bộ trong một số ngành; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chưa lấy đà tăng trưởng như trước khi dịch bệnh xảy ra. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, có nguy cơ “dịch chồng dịch” (dịch đậu mùa khỉ, dịch cúm A, sốt xuất huyết,...). Tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế ở một số bệnh viện vẫn còn,...

Nguyên nhân chủ yếu, tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường,... vượt quá khả năng dự báo của tổ chức quốc tế và trong nước. Kinh tế trong nước, tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch, cần có thời gian để phục hồi. Tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới xuất hiện. Sự điều hành chính quyền một số nơi trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chưa thật sự quyết liệt, hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của người đứng đầu cơ quan chưa sâu sát, quyết liệt, thiếu thường xuyên, liên tục.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út thông tin, để nền kinh tế nói chung, doanh nghiệp nói riêng “chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững”, Long An đề xuất với cấp trên một số giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, việc đẩy nhanh hơn và quyết liệt hơn các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế, đặc biệt các chương trình liên quan đến an sinh xã hội, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp sẽ là “liều vaccine” hiệu quả nhất cho nền kinh tế và doanh nghiệp thích ứng với bối cảnh nhiều bất ổn và rủi ro hiện tại. Chủ động, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt bỏ những thủ tục không cần thiết nhằm giảm chi phí, thủ tục cho doanh nghiệp; khơi thông mọi nguồn lực cho đầu tư, kinh doanh. Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ gói hỗ trợ đầu tư công cho cơ sở hạ tầng, điều này sẽ kích hoạt một số lĩnh vực kinh doanh liên quan hoạt động khởi sắc hơn.

Đồng thời, tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; nâng cao tỷ lệ tiêm vắc-xin tạo tiền đề phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất.

"Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn nữa để phục hồi nhanh và phát triển kinh tế bền vững. Tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch Covid-19, nâng cao tỷ lệ tiêm vắc-xin. Long An tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công và huy động mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông trọng điểm, chiến lược. Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường xuất khẩu, thị trường tiêu thụ mới. Tăng cường khuyến khích tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa sản xuất trong nước theo phương châm “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh phục hồi kinh tế, Long An tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, khôi phục và ổn định thị trường lao động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục củng cố, tăng cường, giữ vững quốc phòng an ninh" - Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út nhấn mạnh./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết