Tiếng Việt | English

15/09/2021 - 15:14

Long An: Chia làm 2 giai đoạn phục hồi phát triển kinh tế-xã hội

Sáng 15/9, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út chủ trì Hội nghị trực tuyến với các sở, ban, ngành, địa phương, đại diện doanh nghiệp về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phục hồi KT - XH trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Huỳnh Văn Sơn báo cáo về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phục hồi KT - XH trên địa bàn. Theo đó, các giai đoạn phục hồi KT - XH thực hiện từng bước theo lộ trình trên cơ sở kiểm soát rủi ro về dịch tễ và mức độ được bảo vệ của người dân (căn cứ hai trụ cột là tốc độ tiêm vắc-xin và an toàn của hệ thống y tế).

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út nhấn mạnh Long An sẽ chia làm 2 giai đoạn phục hồi phát triển kinh tế

Tại hội nghị, đại diện sở, ban, ngành, địa phương và một số đại diện của doanh nghiệp đề xuất, tham mưu để công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phục hồi KT - XH đạt kết quả.

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, Long An sẽ chia làm 2 giai đoạn để phục hồi KT - XH. Giai đoạn 1 từ 20/9/2021 - 31/10/2021, theo tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19, nghiên cứu mở thêm một số loại hình, ngành nghề, dịch vụ phù hợp theo từng bước, đặt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực KT - XH.

Giai đoạn 2 từ 01/11/2021 - 31/12/2021, căn cứ vào tình hình, tỉnh mở cửa, phục hồi các lĩnh vực KT- XH trong trạng thái bình thường mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế khi nguồn vắc-xin phòng Covid-19 đầy đủ và đặt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể mở cửa đối với từng lĩnh vực nhất định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch, giảm dần tỷ lệ tử vong gắn với phục hồi kinh tế và giải quyết việc làm, kiểm soát được tình hình dịch bệnh (Ảnh minh họa)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch, giảm dần tỷ lệ tử vong gắn với phục hồi kinh tế và giải quyết việc làm, kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Trên cơ sở kế hoạch chung của tỉnh, các địa phương, sở, ban ngành phải xây dựng cụ thể kế hoạch phục hồi KT - XH theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để thực hiện cho phù hợp.

Để thực hiện, tỉnh tổ chức các nhóm giải pháp: nhóm nhiệm vụ, giải pháp về thông tin tuyên truyền; nhóm nhiệm vụ, giải pháp phục hồi kinh tế; nhóm nhiệm vụ, giải pháp y tế; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về giao thông vận tải;...

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các đơn vị để hoàn thiện kế hoạch, trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến và sẽ ban hành trong thời gian sắp đến./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết