Tiếng Việt | English

27/07/2021 - 12:26

Long An: Công chức, viên chức, người lao động ở lại buổi trưa tại cơ quan, đơn vị trong ngày làm việc

Ngày 27/7, UBND tỉnh Long An có công văn số 7426/UBND-VHXH về việc bố trí làm việc tại công sở trong thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 Bố trí công chức, viên chức luân phiên làm việc tại công sở phù hợp với đặc thù công việc của từng vị trí việc làm, từng cơ quan. Ảnh minh họa

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tiếp theo Công văn số 7030/UBND-VHXH ngày 18/7/2021 và Công văn số 7259/UBND-VHXH ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo áp dụng giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh; tuy nhiên, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường và khó dự báo; số ca bệnh ghi nhận hàng ngày liên tục tăng và ở mức rất cao.

Để góp phần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Tổ chức và tăng cường làm việc trực tuyến, bố trí công chức, viên chức luân phiên làm việc tại công sở phù hợp với đặc thù công việc của từng vị trí việc làm, từng cơ quan, đơn vị nhưng không quá 50% biên chế theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên; công chức, viên chức, người lao động ở lại buổi trưa tại cơ quan, đơn vị trong ngày làm việc.

Công chức, viên chức, người lao động khi đi làm phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, trong đó ghi rõ nơi ở và cụ thể thời gian, ngày giờ làm việc tại cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ việc chấp hành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu có trường hợp vi phạm của công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Bí thư cấp ủy cùng cấp để chỉ đạo quán triệt, thực hiện các nội dung trên trong hệ thống chính trị tại địa phương./.

BLA

Chia sẻ bài viết