Tiếng Việt | English

31/03/2023 - 17:21

Long An thành lập lại Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út vừa ký Quyết định số 2469/QĐ-UBND về việc thành lập lại Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa là Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Các Phó Trưởng ban trực là các ông: Mai Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Y tế; Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Đặng Ngọc Tảo - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh. Bên cạnh đó, bà Lê Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng đảm nhiệm chức danh phó trưởng ban.

Các thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh như Sở Giáo dục và Đào tạo; Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Cục Hải quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;…

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phụ trách công tác phòng, chống AIDS đặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phụ trách công tác phòng, chống mại dâm đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phụ trách công tác phòng, chống ma túy đặt tại Công an tỉnh.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, cấp huyện do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cùng cấp.

Tùy theo tình hình thực tế ở địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của địa phương.

Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện có hiệu quả 3 chương trình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn.

Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện chương trình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; tổng hợp, báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất cho Trung ương và tỉnh.

Với việc thành lập lại Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh, công tác này sẽ được tập trung thực hiện, mang lại hiệu quả cao hơn trong quản lý trật tự, an toàn xã hội, … ./.

Tấn Lộc

 

Chia sẻ bài viết