Tiếng Việt | English

26/08/2021 - 11:34

Long An thực hiện kê khai thông tin tại các chốt kiểm dịch

Ngày 25/8, UBND tỉnh Long An có Công văn số 8487/UBND-VHXH về việc thực hiện kê khai thông tin tại các chốt kiểm dịch trên trang web https://suckhoe.dancuquoc gia.gov.vn.

Long An thực hiện kê khai thông tin tại các chốt kiểm dịchtrên trang web https://suckhoe.dancuquoc gia.gov.vn

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Công an đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý triển khai phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch trên cả nước.

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 1874/TTr-CAT-PV01 ngày 11/8/2021; để triển khai phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện như sau:

Công an tỉnh tổ chức triển khai phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định rõ lộ trình và thời gian bắt đầu triển khai thực hiện và tập trung chỉ đạo:

Công an các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện (đơn vị quyết định lập chốt kiểm dịch) chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch hướng dẫn, yêu cầu người dân kê khai thông tin di biến động tại trang web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Cán bộ công an được phân công làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin công dân khai báo y tế bằng mã QR code tại địa chỉ https://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn (mã QR code được sinh ra sau khi công dân khai báo y tế), đối chiếu, xác nhận thông tin với CMND/CCCD của người dân trên hệ thống.

Trường hợp người dân không có điện thoại thông minh (smartphone) để khai báo, Cán bộ công an phát phiếu khai báo y tế (mẫu khai báo y tế gửi kèm) cho người dân để kê khai. Sau khi kê khai, Cán bộ công an kiểm tra, đối chiếu thông tin với CMND/CCCD của người dân.

Định kỳ hàng ngày, giao trách nhiệm cụ thể cho Cán bộ công an được phân công làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch nhập phiếu khai báo y tế của người dân vào hệ thống phần mềm. Yêu cầu Cán bộ công an phải nhập đầy đủ thông tin công dân ra vào vùng dịch vào hệ thống phần mềm và chịu trách nhiệm khi để sót lọt công dân.

Các sở, ban, ngành tỉnh và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người lao động hiểu và tự giác tham gia kê khai thông tin trên trang web https://suckhoe.dancuquoc gia.gov.vn theo hướng dẫn của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị, cơ quan liên quan thống nhất triển khai thông tin, tuyên truyền nội dung, cách thức, lộ trình và thời gian thực hiện để mọi người dân nắm biết, thực hiện đúng, đầy đủ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, người lao động và Nhân dân hiểu và tham gia kê khai thông tin trên trang web https://suckhoe.dancuquoc gia.gov.vn.

Chỉ đạo lực lượng Công an hàng ngày rà soát, cập nhật, kiểm tra và khai thác thông tin trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận thông tin cư trú của người dân và báo cáo số lượng công dân đến địa bàn cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã (hoặc cấp huyện) nắm thông tin, phối hợp trong công tác quản lý, phòng, chống dịch Covid-19./.

BLA

Chia sẻ bài viết