Tiếng Việt | English

21/07/2015 - 10:41

Long An-Tin vắn

Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Huệ tổ chức tập huấn công tác công đoàn cho hơn 200 học viên là chủ tịch, ủy viên ban chấp hành, ủy ban kiểm tra và ban thanh tra nhân dân công đoàn cơ sở trong toàn huyện.

HỒNG LUYN

Đến nay, huyện Thủ Thừa có 4 đơn vị hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non, nâng tổng số đơn vị đạt chuẩn là 13/13 xã, thị trấn.

NGỌC HÂN

Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa trao mái ấm công đoàn cho công đoàn viên Phạm Thị Xuyến; kinh phí xây dựng 70 triệu đồng, trong đó, Cty TNHH sản xuất Thương mại Dịch vụ Lê Nam hỗ trợ 35 triệu đồng.

BẢO LỘC

Huyện đoàn Tân Thạnh tổ chức lễ ra quân bảo vệ môi trường, có hơn 120 đoàn viên, thanh niên tham gia.

KIM NHẠN 

Chia sẻ bài viết