Tiếng Việt | English

29/10/2018 - 04:55

Lực lượng vũ trang Long An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Năm 2018 là năm thứ 3, lực lượng vũ trang (LLVT) Long An đẩy mạnh thực hiện “3 khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự (QS) tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó, đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng điểm Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vững mạnh toàn diện về công tác quốc phòng (QP), QS địa phương, xây dựng nề nếp chính quy, lễ tiết, tác phong quân nhân và rèn luyện kỷ luật bộ đội. Những kết quả đã đạt trên các lĩnh vực công tác là cơ sở, động lực quan trọng góp phần tiếp tục củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, xây dựng LLVT cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng vũ trang không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Lực lượng vũ trang không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Trước hết, Đảng ủy QS tỉnh quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QS, QP; chủ động dự báo đúng, nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực QS, QP đều được Đảng ủy QS tỉnh tham mưu trúng, đúng, kịp thời, đề ra giải pháp phù hợp, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, nhất là các vấn đề phức tạp nảy sinh. Song song đó, LLVT tỉnh triển khai đồng bộ và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, làm tốt công tác ra quân huấn luyện,... Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền nhiệm vụ QS, QP, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; triển khai, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại QP, các mặt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng Đảng trong LLVT tỉnh được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực. Đảng bộ QS tỉnh luôn thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tổ chức Đảng các cấp trong LLVT tỉnh không ngừng được kiện toàn, luôn là một khối thống nhất về ý chí và hành động, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, rèn luyện kỷ luật trong LLVT tỉnh được tiến hành nghiêm túc, từ đó nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của bộ đội. Các đơn vị có sự chuyển biến rõ nét trên từng lĩnh vực công tác là cơ sở để nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chất lượng tổng hợp sẵn sàng chiến đấu được nâng lên một bước mới. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, nỗ lực khắc phục khó khăn, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng vũ trang không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện

Lực lượng vũ trang không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện

Với “3 khâu đột phá” mà LLVT đẩy mạnh thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ QS tỉnh lần thứ X đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật của bộ đội và cải cách hành chính QS. Công tác huấn luyện, rèn luyện của LLVT tỉnh có những bước tiến bộ vượt bậc, luôn đoạt giải cao qua các kỳ hội thi, hội thao cấp Quân khu và toàn quân. Các đơn vị tập trung tăng cường huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, huấn luyện theo tình huống, cơ động, thể lực, huấn luyện đêm, sát thực tế chiến đấu và nâng cao năng lực làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế cho bộ đội. Các địa phương, đơn vị tổ chức tốt huấn luyện hiệp đồng, huấn luyện chuyên sâu; tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật và kiểm tra các bài bắn kỹ thuật chiến đấu bộ binh đều đạt kết quả cao, bảo đảm tuyệt đối an toàn; LLVT tỉnh vừa có đủ khả năng tác chiến độc lập, vừa thành thạo trong kết hợp với lực lượng chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP, an ninh được thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền QPTD, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Sự phối hợp hoạt động theo Nghị định 77/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, nhất là trong tham mưu, chỉ đạo, xử lý các tình huống QP, an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

Tham gia giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn được Đảng ủy QS tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng trong thời bình của LLVT. Những năm qua, LLVT huy động trên 4.000 bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên xuống địa bàn tổ chức giúp dân. Riêng trong thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, LLVT huy động hàng ngàn ngày công lao động, vận động được trên 3 tỉ đồng tặng quà, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đồng đội,... giúp gia đình chính sách, hộ nghèo, góp phần tích cực xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Công tác chính sách hậu phương quân đội được thực hiện tốt, Đội K73 tổ chức tốt công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Campuchia và liệt sĩ hy sinh ở chiến trường trong nước, quy tập đưa về nghĩa trang liệt sĩ; công tác dân vận của LLVT tỉnh tô thắm phẩm chất truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. LLVT Long An luôn được các cấp đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QS, QP, trong đó năm 2015 và năm 2017, LLVT Long An vinh dự được Bộ QP tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua quyết thắng của toàn quân.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Long An giúp dân xây dựng nông thôn mới

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Long An giúp dân xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020, LLVT tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

- Tích cực, chủ động, làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP; luôn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu và xử lý tốt mọi tình huống xảy ra, xây dựng nền QPTD vững mạnh; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ QS tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao cảnh giác với âm mưu “Diễn biến hòa bình”, ngăn chặn biểu hiện “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng trong LLVT làm cơ sở thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại QS, QP, thắt chặt tình đoàn kết với chính quyền và nhân dân Campuchia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới./.

Đại tá Trần Văn Trai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết