Tiếng Việt | English

31/03/2023 - 14:16

Luôn xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân!

Trong tuần này, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, cùng với cả nước, Long An tổ chức kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (DQTV) (28/3/1935 - 28/3/2023).

Qua 10 năm triển khai, thực hiện NQ Trung ương 8 (khóa XI), các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện NQ phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác quân sự - quốc phòng địa phương được quan tâm; lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Một trong những kết quả quan trọng mà chúng ta đạt được trong thực hiện NQ Trung ương 8 là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; an ninh chính trị, trật tự kỷ cương xã hội giữ vững, ổn định; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh đã, đang và sẽ tạo thành thế trận phòng thủ vững chắc.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với cả hệ thống chính trị, trong thời gian qua, lực lượng DQTV luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân và góp phần rất quan trọng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Chăm lo xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp chính là nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ở Long An, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng DQTV đóng góp quan trọng vào thành tích 8 chữ vàng “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Các du kích (DQTV ngày nay) luôn có mặt ở mọi nơi, mọi lúc, đánh địch bằng mọi vũ khí; kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, 3 mũi giáp công (quân sự, chính trị, binh vận), hình thành thế trận bao vây, chiến đấu, tiêu diệt kẻ thù. Các chiến công, chiến tích, địa danh nổi tiếng trong chiến tranh như vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến, Đám lá tối trời Nhựt Ninh,... luôn gắn liền với lực lượng du kích.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng DQTV trong 2 cuộc chiến tranh, ngày nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo, xây dựng lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh. Đến nay, các xã, phường, thị trấn, cơ quan đều xây dựng lực lượng DQTV, đạt 1,42% so với dân số của tỉnh.

Đáp lại lòng tin yêu của Đảng, chính quyền và nhân dân, lực lượng DQTV luôn đi đầu trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài lao động, sản xuất phục vụ kinh tế gia đình, tùy theo địa bàn, DQTV có những hoạt động, đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Họ tham gia xây dựng nông thôn mới, lao động giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà ở; làm cầu, đường giao thông nông thôn; nạo vét kênh, mương; vệ sinh môi trường; thu hoạch lúa chạy lũ;… để lại những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của lực lượng DQTV là thực hiện công tác quân sự - quốc phòng địa phương và tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Ở cơ sở, đơn vị, DQTV tham gia từ công tác tuyên truyền, vận động xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân; huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; tuần tra, canh gác, bảo vệ các mục tiêu quan trọng; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ địa phương;... theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, trọng điểm, sát thực tế địa bàn.

Trong lực lượng DQTV, nhiều chiến sĩ đã trở thành đảng viên tiêu biểu. Họ luôn phát huy tốt truyền thống của người du kích Long An năm xưa, nỗ lực cống hiến hết mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các chiến sĩ trong lực lượng DQTV luôn xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân!./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết