Tiếng Việt | English

07/01/2020 - 16:43

Mặt trận Tổ quốc phải tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội

Sáng 07/01, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 2 (khóa IX). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được đề nghị, MTTQ tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội

Năm 2019, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp tổ chức tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn, động viên các tầng lớp nhân dân, tạo được sự đồng thuận xã hội, phát huy được tính tích cực, tự giác của các tầng lớp nhân dân trong tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động.

MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ ngày càng chặt chẽ, tạo điều kiện phát huy dân chủ cơ sở, phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền góp phần thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền của hệ thống Mặt trận chưa đủ mạnh để góp phần tạo sự thay đổi căn bản trong ý thức và hành động của nhân dân về một số lĩnh vực cụ thể như bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự, an toàn giao thông,… Một số nơi việc nắm bắt tình hình nhân dân còn bị động, chưa kịp thời.

Kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận của một số cán bộ chưa ngang tầm với nhiệm vụ. Một số nội dung trong chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019 triển khai thực hiện còn chậm tiến độ như công tác giám sát, phản biện xã hội, việc triển khai xây dựng một số mô hình,…

Qua thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất thông qua chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020, với một số chỉ tiêu chủ yếu: Tuyên truyền đến 95% các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình, dự án của địa phương; vận động xây dựng 250 căn nhà Đại đoàn kết cho đồng bào nghèo; 100% hộ nghèo trên địa bàn được Mặt trận hỗ trợ; Mặt trận các cấp chủ trì tổ chức 220 cuộc giám sát; cấp tỉnh và huyện phải có hoạt động phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW;...

Các tập thể nhận Bằng khen có thành tích tốt trong công tác Mặt trận năm 2019

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được đề nghị, MTTQ tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với MTTQ; bảo đảm các điều kiện cơ bản, cần thiết để MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Ông nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn nhận được nhiều hơn những ý kiến đề xuất, góp ý xuất phát từ nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân thông qua MTTQ, nhất là dịp tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm mới Canh Tý sắp đến, ông yêu cầu, MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp làm tốt công tác vận động chăm lo cho người nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách để tất cả mọi người đều được vui Xuân, đón Tết đầy đủ, đầm ấm.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 15 cá nhân; UB.MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tốt trong công tác Mặt trận năm 2019./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết