Tiếng Việt | English

03/02/2023 - 10:00

Nhiều giải pháp thiết thực trong công tác xây dựng Đảng

Sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo từ năm 1930 đến nay đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), phóng viên Báo Long An ghi nhận ý kiến của cán bộ, đảng viên (CBĐV) về những giải pháp trong thực hiện công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Văn Đát:

Huyện Cần Đước luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, triển khai hiệu quả theo các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy. Cấp ủy các cấp quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức và cá nhân người đứng đầu; đồng thời, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ lãnh đạo, quyền hạn của tập thể, cá nhân trong Đảng, hệ thống chính trị và chức trách, nhiệm vụ của từng cấp ủy viên. Năm 2023, huyện tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tăng cường cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và ĐV; phát huy dân chủ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Đảng ủy phường 7, TP.Tân An - Hồ Duy Tâm:

Đảng bộ phường 7 hiện có 272 ĐV, tham gia sinh hoạt tại 9 chi bộ. Cùng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, Đảng ủy không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung đẩy mạnh xây dựng Đảng toàn diện về: Chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ CBĐV; tập trung rà soát, củng cố những tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế, xây dựng đội ngũ CBĐV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu của CBĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác dân vận, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tất cả vì quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành - Võ Thành Hôn:

Xác định tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là người đứng đầu, tôi luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong việc tổ chức triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Huyện ủy và Đảng ủy xã đề ra nhằm góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, đời sống người dân được nâng cao. Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo xây dựng những giải pháp thiết thực, mô hình, phong trào hay để giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để duy trì Đảng bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 4, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức - Đặng Văn Lùng:

Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, tôi cùng các đồng chí trong Chi ủy luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Là người đứng đầu tổ chức Đảng ở ấp, tôi thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc “nói đi đôi với làm” nhằm tạo uy tín và niềm tin trong nhân dân. Với các công trình phúc lợi triển khai ở địa phương, tôi luôn thực hiện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Vì vậy, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, các công trình đều hoàn thành và đưa vào sử dụng theo lộ trình đề ra.

Ông Lê Xoàn - ĐV Đảng bộ cơ sở phường Tân Khánh, TP.Tân An:

Tôi rất vinh dự, tự hào khi vừa nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2023). Tôi cho rằng, họp chi bộ là hoạt động quan trọng nên dù lớn tuổi, tôi vẫn cố gắng tham gia. ĐV cần chung tay thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Tân An nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, quan tâm thực hiện tốt các chương trình đột phá, công trình trọng điểm,... Đặc biệt, cần tuyên truyền, vận động để người dân đồng lòng thực hiện các tiêu chí xây dựng TP.Tân An lên đô thị loại I.

Ông Nguyễn Văn Ngài - ĐV Đảng bộ cơ sở phường 4, TP.Tân An:

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Ðảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Ðảng ta không có lợi ích gì khác”. Đây có thể xem là một lời khen ngợi nhưng cũng đặt ra trách nhiệm cao cả và nặng nề cho toàn Đảng, cho mỗi ĐV. Vì vậy, là ĐV cao niên, sức khỏe của tôi tuy có giảm sút nhưng tinh thần và ý chí vẫn kiên định, một lòng theo Đảng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ĐV./.

Quang Nguyên - Thùy Minh - Thanh Nga (ghi)

Chia sẻ bài viết