Tiếng Việt | English

10/08/2022 - 15:47

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Sáng 10/8, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh trực tiếp làm nhiệm vụ tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa dự hội nghị.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến

Tham gia hội nghị tập huấn có hơn 400 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tỉnh; cán bộ, lãnh đạo làm công tác thông tin, tuyên truyền, Ban Tuyên giáo, các Đoàn thể chính trị - xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh và nhân viên Đài Truyền thanh cấp xã tại các điểm cầu.

Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh trực tiếp làm nhiệm vụ tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán giới thiệu về những điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới; trách nhiệm của cơ quan báo chí, truyền thông về công tác truyền thông và những nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng hiện nay. Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Long An - Phùng Tấn Tú chia sẻ kỹ năng lựa chọn, phát hiện đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; cách viết các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến về công tác xây dựng Đảng.

Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Long An - Phùng Tấn Tú chia sẻ kỹ năng lựa chọn, phát hiện đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng

Những năm qua, báo chí, truyền thông góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, đấu tranh, phòng, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng tại các cấp, ngành, địa phương. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong tỉnh trực tiếp làm nhiệm vụ tuyên tuyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặt lên hàng đầu.

Hội nghị tập huấn lần này giúp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh nắm bắt những kỹ năng, kinh nghiệm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, qua đó chủ động, đổi mới sáng tạo hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng phù hợp với tình hình mới./.

Trà Long – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết