Tiếng Việt | English

17/09/2015 - 10:00

Tuần lễ lắng nghe người nộp thuế

Nhiều ý kiến về việc khai thuế, tính thuế

Từ ngày 14 đến 18-9-2015, Cục Thuế tỉnh tổ chức “Tuần lễ lắng nghe người nộp thuế (NNT)” tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh và 15 chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.


Những câu hỏi từ doanh nghiệp xoay quanh các chính sách mới

Trong tuần lễ này có 2 hoạt động chính: Phổ biến những nội dung mới, nội dung cơ bản các chính sách sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 92/2015/TT-BTC, ngày 15-6-2015 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập cá nhân và Thông tư số 96/2015/TT-BTC, ngày 22-6-2015 về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Bên cạnh đó, cán bộ ngành Thuế lắng nghe doanh nghiệp và NNT nói về chính sách, hoạt động của cơ quan thuế, công chức thuế thời gian qua.

Theo đó, 2 thông tư mới về thuế nêu trên có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho NNT. Khi thực hiện các thông tư này, doanh nghiệp cũng như NNT giảm tần suất khai thuế. Riêng Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN tiếp tục giảm được 40 giờ khai thuế và thực hiện nộp thuế điện tử cũng làm giảm 10 giờ của quá trình thực hiện các giao dịch về thuế. Như vậy, triển khai và thực hiện tốt các nội dung sửa đổi, bổ sung chính sách, thủ tục về thuế đã làm giảm thời gian khai thuế từ 537 giờ xuống còn 117 giờ (giảm 420 giờ) từ năm 2014 đến nay.

Khi tiếp cận với các chính sách thuế mới, hầu hết doanh nghiệp, NNT tỏ ra đồng tình. Những thắc mắc của doanh nghiệp xoay quanh: Cách tính chi phí vượt định mức được trừ khi tính thuế TNDN; chi phí của người lao động đi công tác nước ngoài có được trừ vào thuế TNDN; định mức tiêu hao nguyên vật liệu; doanh nghiệp đang hoạt động chuẩn bị chuyển sang loại hình doanh nghiệp chế xuất, thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ được xử lý như thế nào; đối với những doanh nghiệp mới thành lập, có doanh thu nhưng lỗ vốn, đến thời điểm năm 2015 có lãi thì thời điểm xác định miễn thuế, giảm thuế là khi nào; công ty con chuyển lợi nhuận sau thuế cho công ty mẹ thì thu nhập này của công ty mẹ có phải đóng thuế TNDN không, nếu có, thuế suất như thế nào?...

Tất cả ý kiến của doanh nghiệp, NNT đều được giải đáp cụ thể. Riêng các vướng mắc chưa thể trả lời trực tiếp, cơ quan Thuế ghi nhận, tổng hợp, xin ý kiến từ Tổng cục Thuế và trả lời bằng văn bản gửi đến NNT trong thời gian sớm nhất./.

Mai Hương

 

Chia sẻ bài viết