Tiếng Việt | English

27/05/2024 - 14:13

Nỗ lực giảm nghèo

Thời gian qua, công tác giảm nghèo bền vững được cả hệ thống chính trị huyện Tân Hưng, tỉnh Long An vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo phát huy nội lực, ý chí vươn lên, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.

Huyện Tân Hưng quan tâm chăm lo cho hộ nghèo (Trong ảnh: Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - Huỳnh Thanh Hiền tặng quà cho hộ nghèo)

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, huyện Tân Hưng đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo.

Hàng năm, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, phân tích nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh khó khăn của các nhóm đối tượng, từ đó, đưa ra những giải pháp và chính sách giảm nghèo sát thực, phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, huyện tăng cường tuyên truyền sâu, rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo với hình thức đa dạng nhằm nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại và phát huy ý chí tự vươn lên thoát nghèo của người dân.

Huyện thực hiện đồng bộ các chính sách về vay vốn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Ngoài ra, chính quyền các địa phương, các ngành, đoàn thể của huyện tích cực hỗ trợ người dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Từ những kiến thức được trang bị tại các lớp dạy nghề, tập huấn cùng với các nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều mô hình phát triển kinh tế được triển khai, thực hiện, mang lại hiệu quả, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn dần ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Chị Đặng Thị Cẩm Giang (xã Vĩnh Châu A) không chỉ thoát nghèo, làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm cho hơn 10 lao động địa phương với thu nhập ổn định từ 3-5 triệu đồng/tháng khi làm việc tại cơ sở may gia công túi xách của chị.

Trao sinh kế giúp hộ nghèo có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống

Xác định công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là một trong những biện pháp giảm nghèo bền vững và hiệu quả, hàng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp các ngành liên quan khảo sát nhu cầu học nghề của người dân ở các địa phương và nhu cầu về lao động của các doanh nghiệp, từ đó tham mưu tổ chức những lớp dạy nghề phù hợp nhu cầu thực tế. Đồng thời, huyện có chế độ khuyến khích, động viên người học nhằm từng bước nâng cao trình độ tay nghề, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Đặc biệt, huyện thường xuyên tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm cho người học nghề, người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp, người lao động chưa có việc làm. Năm 2023, huyện giải quyết việc làm cho 2.349 lao động (đạt 156% kế hoạch), tư vấn và giới thiệu cho 35 lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - Phan Hòa Nông cho biết: “Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách giảm nghèo, tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, kinh nghiệm sản xuất để phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, huyện tập trung hỗ trợ về sinh kế, chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giới thiệu việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, phát huy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân”./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết