Tiếng Việt | English

08/07/2015 - 15:34

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Công tác Mặt trận đối mặt với nhiều khó khăn

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các đại biểu cho ý kiến vào công tác tôn giáo, công tác dân tộc, đổi mới nâng cao chất lượng cuộc vận động của mặt trận.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam lần thứ 4 (khóa VIII) tổ chức sáng nay (8/7), tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2015 tình hình trong nước phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, an sinh xã hội vẫn được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố tăng cường trong đó có sự đóng góp của hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên. UBTWMTTQ Việt Nam đã triển khai một số nhiệm vụ như khảo sát các làng nghề, tổ chức hội nghị chuyên đề về làng nghề để có những kiến nghị cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển làng nghề.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, công tác Mặt trận còn đối mặt với những khó khăn vướng mắc. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn qua Hội nghị các vị trong Đoàn Chủ tịch sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 3 việc đổi mới công tác tôn giáo, công tác dân tộc, đổi mới nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với nông thôn mới và đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững để tạo tiền đề đổi mới công tác Mặt trận trận trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2015, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTWMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2015, những chủ trương lớn về đổi mới công tác theo 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra đã được Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện, tạo ra được sự thống nhất cao về mục tiêu, phương châm hành động trong toàn hệ thống, tạo cơ sở quan trọng cho việc triển khai các nhiệm vụ của của Mặt trận trong cả nhiệm kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác Mặt trận trong 6 tháng cuối năm còn những hạn chế. Nhiệm vụ Mặt trận lắng nghe, tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của nhân dân, phản ánh định kỳ ít nhất 3 tháng một lần đến các cấp ủy, chính quyền ở nhiều địa phương, cơ sở chưa được thực hiện đồng bộ và nền nếp. Do đang trong quá trình xây dựng Đề án ở Trung ương nên các địa phương gặp khó khăn, lúng túng trong việc xác định nội dung, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Việc Mặt trận chủ trì hiệp thương phối hợp, giúp đỡ để mỗi đoàn thể chính trị - xã hội nhận giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo theo địa chỉ, số lượng cụ thể ở phường, xã chưa được triển khai tích cực trong toàn hệ thống. Việc thực hiện các nhiệm vụ về giám sát và phản biện xã hội ở một số địa phương còn lúng túng trong lựa chọn nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch và phân công phối hợp triển khai thực hiện. Các chương trình giám sát đã được ký kết từ đầu năm 2015 song việc tổ chức triển khai còn nhiều khó khăn, vướng mắc và còn chậm so với tiến độ.

Ông Vũ Trọng Kim nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm 2015, Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2015 đã được Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khoá VIII) thông qua. Theo đó, sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh…/.

Minh Hòa/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết