Tiếng Việt | English

24/06/2021 - 14:50

Ông Nguyễn Văn Đát được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Cần Đước

Ngày 24/6, HĐND huyện Cần Đước (tỉnh Long An) khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp lần thứ Nhất. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ dự hội nghị.

Trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 

Tại kỳ họp, Uỷ ban bầu cử huyện Cần Đước báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện, công bố Nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu và trao giấy chứng nhận cho 33 ứng cử viên đã trúng cử đại biểu HĐND huyện Cần Đước khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XII.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND huyện, UBND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026.  Theo đó, đại biểu bầu ông Nguyễn Văn Đát - Bí thư Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Nguyễn Văn Hà tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XII. Ông Huỳnh Văn Quang Hùng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Nguyễn Minh Vương được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu đã bầu Trưởng, Phó Ban Pháp chế, Ban KT – XH, HĐND huyện khóa XII; bầu 12 Ủy viên UBND huyện và 20 Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dịp này, HĐND huyện thông qua các Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp lệ năm 2021, Nghị quyết về việc ban hành nội quy Kỳ họp HĐND huyện khoá XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nghị quyết quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Văn Đát kêu gọi đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, góp phần thực hiện thành công các chương trình đột phá, công trình trọng điểm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, nâng chất huyện văn hoá, xây dựng thành công huyện nông thôn mới./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết