Tiếng Việt | English

18/06/2021 - 15:26

Ông Bùi Quốc Bảo được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Tân Thạnh

Ngày 18/6, HĐND huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức kỳ họp lần thứ Nhất. Kỳ họp nhằm bầu ra các chức danh chủ chốt trong HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch UBND huyện – Lê Thanh Đông tặng hoa chúc mừng ông Bùi Quốc Bảo (thứ 2, từ phải qua) và các đồng chí vừa được bầu giữ các chức danh chủ chốt HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp này đã bầu ông Bùi Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện; bầu ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Lê Thanh Đông, tái đắc cử Chủ tịch UBND huyện; ông Hà Thanh Chì, tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại kỳ họp cũng bầu ông Trương Thanh Nhàn, Chánh Văn phòng Huyện ủy đồng thời là Trưởng Ban KT – XH; bầu bà Trần Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban KT – XH, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban KT - XH khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Chủ tịch HĐND huyện, kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ủy viên UBND huyện gồm 12 người, bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện gồm 19 người./.

Kim Nhạn

Chia sẻ bài viết