Tiếng Việt | English

20/04/2018 - 14:00

Ông Nguyễn Văn Quí được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2018-2023 

Sau hơn 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, ngày 20/4, Đại hội Công đoàn tỉnh lần X, nhiệm kỳ 2018-2023 kết thúc thành công tốt đẹp.Ông Nguyễn Văn Quí được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội

Đại hội bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 47 ủy viên (khuyết 2 ủy viên), trong đó có 13 ủy viên được bầu vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh (khuyết 2). Đồng thời, Đại hội cũng bầu 8 ủy viên (khuyết 1) vào Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu đoàn đại biểu (gồm 14 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023, bầu ông Nguyễn Văn Quí giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; bà Lê Thị Thu Cúc, bà Phạm Thị Quyên và ông Hồ Văn Xuân giữ chức vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Ngoài ra, BCH LĐLĐ tỉnh còn bầu ông Nguyễn Trường Chinh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. 

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Với tỷ lệ 100%, Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, với 11 chỉ tiêu chủ yếu  gồm: Phấn đấu đến năm 2023, phát triển 50.000 đoàn viên công đoàn; thành lập công đoàn cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên; phấn đấu hàng năm có 80% trở lên Công đoàn cấp trên cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh; 80% trở lên Công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước, 55% trở lên Công đoàn cơ sở ở khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài Nhà nước, nghiệp đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh.

Phấn đấu xây dựng  1 thiết chế của tổ chức Công đoàn theo Đề án của Tổng LĐLĐ Việt Nam gồm nhà ở, nhà  trẻ, siêu thị, chăm sóc y tế, trung tâm văn hóa, cơ sở vật chất về thể dục, thể thao, tư vấn pháp luật,... tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước, 60% trở lên công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Vận động đóng góp Quỹ Tấm lòng vàng đạt 10 tỉ đồng và xây dựng 250 căn nhà "Mái ấm Công đoàn". Phấn đấu 100% doanh nghiệp Nhà nước, 70% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có thương lượng, ký kết và thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể, 80% trở lên thỏa ước lao động tập thể có nội dung có lợi hơn quy định của pháp luật, trong đó 35% trở lên thỏa ước lao động tập thể loại A.

Phấn đấu hàng năm, bình quân mỗi công đoàn cơ sở, nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên, BCH công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vào ĐCSVN,... Ngoài ra, để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết nhiệm kỳ 2018 - 2023, BCH LĐLĐ tỉnh đề ra 2 chương trình cụ thể: Chương trình 1: "Nâng cao chất lượng hoạt động  công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước" và Chương trình 2: "Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn vien công đoàn và người lao động".

Đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam ra mắt Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của giai cấp công nhân, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội thành hành động cụ thể, thiết thực trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết