Tiếng Việt | English

27/07/2021 - 08:48

Phấn đấu cuối năm 2021, hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 56% trở lên

Trạm cấp nước nông thôn ở xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

Toàn tỉnh Long An hiện có 1.547 trạm cấp nước nông thôn phục vụ 251.321 hộ dân. Nhằm tiến tới thực hiện chủ trương cấp nước an toàn, bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn, nâng cao mức sống cho người dân, tỉnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như đầu tư hoàn thiện hạ tầng nước sạch nông thôn, từng bước xóa bỏ các trạm cấp nước có quy mô nhỏ, chất lượng nước kém.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư các dự án cấp nước có quy mô lớn, sử dụng nguồn nước mặt đạt chất lượng và ổn định, cấp nước liên huyện, liên tỉnh; tranh thủ các nguồn lực từ các tổ chức trong và ngoài nước, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào cấp nước nông thôn để từng bước hoàn chỉnh hạ tầng cấp nước nông thôn, tiến tới thực hiện chủ trương cấp nước an toàn, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Được biết, mục tiêu phấn đấu của tỉnh vào cuối năm 2021 đạt 56% trở lên hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch, 99,41% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; đồng thời, hoàn thiện đề xuất Dự án Nước sạch nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Long An nhằm triển khai đầu tư xây dựng 24 danh mục công trình cấp nước nông thôn với tổng kinh phí trên 865,7 tỉ đồng.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết