Tiếng Việt | English

13/07/2015 - 10:29

Phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng khóa X của tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thì kỳ họp lần thứ 13 HĐND tỉnh khóa VIII là một điểm nhấn quan trọng trong đời sống chính trị của tỉnh. Kỳ họp này sẽ đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐND về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh- quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2015, đồng thời trên cơ sở đó đề ra những giải pháp quan trọng nhằm tập trung lãnh đạo quyết liệt, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015 và cũng là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm 2010-2015.

Đến thời điểm này, chúng ta vững tin và phấn khởi trước những kết quả đã đạt trong 6 tháng đầu năm 2015 của tỉnh, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, cao hơn cùng kỳ. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế đạt 10,2%, cao hơn cùng kỳ 0,2%; dù tình hình sản xuất còn khó khăn nhưng công nghiệp cũng tăng 14,7%. Đầu tư trong nước tăng 21% về số doanh nghiệp và tăng hơn 2,2 lần về vốn đăng ký so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 55,2% so dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 113,2% so cùng kỳ,… các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội đạt, quốc phòng - an ninh bảo đảm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí và giảm liên tục nhiều năm gần đây,…

Đó là những tín hiệu vui, hứa hẹn năm 2015, tỉnh tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, làm nền tảng hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015.

Bên cạnh đó, kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VIII các đại biểu sẽ lắng nghe, nghiên cứu, thảo luận, bàn biện pháp thực hiện nhiều vấn đề về quốc kế dân sinh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trước kỳ họp, thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, nhiều vấn đề bức xúc, vướng mắc về xây dựng hạ tầng giao thông, sản xuất nông nghiệp, an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, phí giao thông đường bộ, điện, nước,… đã được cử tri phản ánh, đề đạt lên đại biểu với niềm tin kỳ họp sẽ quan tâm và có giải pháp thực hiện.

Nhiều nhiệm vụ, trọng trách được đề ra trong và sau kỳ họp thứ 13 này. Bằng tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, bằng trí tuệ, sáng tạo, tin rằng các đại biểu dân cử sẽ đóng góp những ý kiến thiết thực, tâm huyết, cùng với cả hệ thống chính trị chăm lo quyền lợi, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xứng đáng hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết