Tiếng Việt | English

Má tôi

Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Má tôi của tác giả Nguyễn Thị Bích Nhàn, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Lời thì thầm của biển

  Lời thì thầm của biển

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Lời thì thầm của biển của tác giả Tuyết Luôn Võ, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Người đi tìm mộng mơ

  Người đi tìm mộng mơ

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Người đi tìm mộng mơ của tác giả Tiểu Thảo, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Đêm xuất giá

  Đêm xuất giá

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Đêm xuất giá của tác giả Nguyễn Linh, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Mùa nước nổi đang về

  Mùa nước nổi đang về

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Mùa nước nổi đang về của tác giả Nguyễn Hội, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Cơn bão đi qua

  Cơn bão đi qua

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Cơn bão đi qua của tác giả Thụy, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Tiên giữa đời thường

  Tiên giữa đời thường

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Tiên giữa đời thường của tác giả Tuyết Mai, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Đứa con

  Đứa con

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Đứa con của tác giả Lê Hứa Huyền Trân, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Mùa cá linh non

  Mùa cá linh non

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Mùa cá linh non của tác giả Hoàng Khánh Duy, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Muộn màng

  Muộn màng

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Muộn màng của tác giả Tuyết Mai, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Cột mốc sống biên cương

  Cột mốc sống biên cương

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Cột mốc sống biên cương của tác giả Nguyễn Hội, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Thương hồ…

  Thương hồ…

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Thương hồ… của tác giả Nguyên Khối, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Về với tháng Mười

  Về với tháng Mười

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Về với tháng Mười của tác giả Đào Thanh Tùng, qua giọng đọc của Quế Lâm.