Tiếng Việt | English

Bánh quê

Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Bánh quê của tác giả Tiểu Thảo, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Mâm cơm của má

  Mâm cơm của má

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Mâm cơm của má của tác giả Khang, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Con muốn đi học

  Con muốn đi học

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Con muốn đi học của tác giả Nguyễn Văn Danh, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Về thăm Kinh Bắc...

  Về thăm Kinh Bắc...

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Về thăm Kinh Bắc... của tác giả Y Nguyên, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Mẹ nghèo

  Mẹ nghèo

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Mẹ nghèo của tác giả Nguyễn Thị Bích Nhàn, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Mùa hè đáng nhớ

  Mùa hè đáng nhớ

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Mùa hè đáng nhớ của tác giả Vũ Thị Huyền Trang, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Tháng Tám thương nhớ

  Tháng Tám thương nhớ

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Tháng Tám thương nhớ của tác giả Nguyễn Văn Chiến, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Chuyến cá cuối cùng

  Chuyến cá cuối cùng

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Chuyến cá cuối cùng của tác giả Hoàng Khánh Duy, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Khẽ bước đến hạnh phúc

  Khẽ bước đến hạnh phúc

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Khẽ bước đến hạnh phúc của tác giả Lê Quang Trạng, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Nhà có ba người

  Nhà có ba người

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà có ba người của tác giả H.T, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Đôi giày cũ

  Đôi giày cũ

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Đôi giày cũ của tác giả Đặng Trung Thành, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Khu vườn của má

  Khu vườn của má

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Khu vườn của má của tác giả Trần Ngọc Đức, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Cầu vồng

  Cầu vồng

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Cầu vồng của tác giả Đào Mạnh Long, qua giọng đọc của Quế Lâm.