Tiếng Việt | English

06/01/2016 - 16:59

Long An

Sử dụng chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của Đảng

Sáng ngày 6-1-2015, Văn phòng Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng năm 2015 và giao dự toán ngân sách năm 2016. Đồng chí Trần Văn Cần- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2015 tổng thu ngân sách Đảng của tỉnh 204 tỷ đồng (từ ngân sách nhà nước cấp, hoạt động quảng cáo của Báo Long An, từ đảng phí), tổng chi 197,5 tỷ đồng; năm 2016 dự toán thu 174 tỷ đồng, dự toán chi 166 tỷ đồng. Việc phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy với HĐND  tỉnh, UBND tỉnh và Sở Tài chính luôn tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng được yêu cầu, giải quyết kinh phí hoạt động hàng năm, mang lại hiệu quả thiết thực trong quản lý tài chính.

Việc thực hiện quản lý ngân sách Đảng thống nhất một đầu mối đã chủ động điều hành trong quản lý kinh phí, lập dự toán, cấp phát và quyết toán ngân sách đúng quy định của Trung ương trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá việc chấp hành chế độ tài chính Đảng và phê duyệt quyết toán năm cho các đơn vị dự toán, kịp thời uốn nắn sai sót, kiểm tra, giám sát, quản lý sử dụng chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trần Văn Cần yêu cầu: Thường trực các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan thụ hưởng ngân sách Đảng tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2015, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, lãnh đạo điều hành công tác chi ngân sách Đảng, quản lý tài chính, tài sản của Đảng; tập trung nghiên cứu sâu, kỹ các văn bản pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan Đảng; quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách liên quan người lao động trong dịp lễ, tết; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài chính, tài sản của Đảng./.

CTV Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết