Tiếng Việt | English

16/03/2020 - 17:01

Tăng cường phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày 16/3, Sở Thông tin và truyền thông Long An tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh (ngày 7/4/2017, UBND tỉnh có quyết định số 1257, ban hành quy chế).

Ông Nguyễn Bá Luân - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, 2 năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng internet.

Theo đó, đã tổ chức 149 cuộc thanh tra, kiểm tra; đã xử phạt vi phạm hành chính 98 đối tượng với tổng số tiền gần 300 triệu đồng; làm việc 8 đối tượng sử dụng mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm pháp luật như đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Kiểm tra và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông gỡ bỏ hoặc chặn 5 trang Facebook có nội dung vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Công an tỉnh đã làm việc, giáo dục, cho viết cam kết không tái phạm 37 đối tượng đăng tải, chia sẻ các thông tin tiêu cực, sai sự thật, kích động kêu gọi biểu tình, phản đối Luật An ninh mạng.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, dù công tác phát hiện, xử lý vi phạm thông tin trên mạng của các cơ quan, đơn vị đã được đẩy mạnh nhưng kết quả đạt được vẫn còn hạn chế. Chưa có biện pháp xử lý hiệu quả các đối tượng lợi dụng internet, mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật, kích động, chống phá chính quyền; xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Công tác phối hợp đôi khi còn lúng túng, chưa chủ động và thường xuyên. Việc kiểm tra và xử lý vi phạm giữa cấp tỉnh với địa phương cấp huyện mới chỉ diễn ra một chiều từ trên xuống hoặc chủ yếu là giữa các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phối hợp với nhau.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Bá Luân cho biết, trong thời gian tới, Sở và ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành thông tin truyền thông. Đổi mới hình thức, lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thông tin sai sự thật. Đồng thời, các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thông tin truyền thông và kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết