Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Năm 2014

Thi hành dứt điểm vụ việc có giá trị phải thi hành án lớn

Vừa qua, UBND tỉnh mở Hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự (BCĐ THADS) năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng BCĐ THADS tỉnh - Đỗ Hữu Lâm tham dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Cục trưởng Cục THADS - Nguyễn Văn Gấu trao quyết định bổ nhiệm chấp hành viêncho cán bộ THADS

 

Năm 2015 là năm thứ 3 công tác THADS thực hiện chỉ tiêu theo Nghị quyết Quốc hội khóa XIII và theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, đồng thời toàn ngành triển khai thi hành Luật THADS sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành ngày 1-7-2015, chính vì vậy, BCĐ THADS tỉnh chỉ đạo tập trung chấn chỉnh, củng cố, kiện toàn nhân sự cơ quan THADS các cấp, tăng cường giám sát, kiểm tra, giáo dục, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức THADS. Năm 2015, ngành THADS quyết tâm tập trung tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, vụ việc có nhiều người phải THADS, vụ việc gây bức xúc tại địa phương, có đơn thư khiếu nại kéo dài, vượt cấp, đẩy nhanh giải quyết vụ việc có liên quan đến tổ chức tín dụng - ngân hàng.

Theo cục trưởng cục THADS Long An - Nguyễn Văn Gấu, trong năm 2014, THADS 2 cấp đã thụ lý 29.908 việc, trong đó thụ lý mới 18.024 việc, tăng 2.571 việc so năm 2013. Kết quả đã giải quyết xong 16.954 việc (88,2%) vượt chỉ tiêu Quốc hội giao 0,2%. Về số tiền, đã giải quyết xong trên 1.200 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 79,9% vượt 2,9% so chỉ tiêu Quốc hội giao. Đây là kết quả được Bộ Tư pháp công nhận xếp hạng là đơn vị hạng B (loại khá) toàn ngành.

HẢI ĐĂNG

 

Chia sẻ bài viết