Tiếng Việt | English

26/11/2015 - 09:17

Sở Thông tin và Truyền thông Long An

Thông báo về việc tháo dỡ, thu hồi cáp viễn thông treo trên cột và cột treo cáp viễn thông trên tuyến Quốc lộ 1

Sở Thông tin và Truyền thông Long An thông báo về việc tháo dỡ, thu hồi cáp viễn thông treo trên cột và cột treo cáp viễn thông trên tuyến Quốc lộ 1

Thực hiện Công văn số 1165/UBND-VX ngày 15-4-2015 của UBND tỉnh về việc ngầm hóa cáp viễn thông trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua TP.Tân An và Công văn số 1795/UBND-VX ngày 21-5-2015 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện ngầm hóa cáp viễn thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua TP.Tân An.

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo: Kể từ ngày 1-12-2015 các đơn vị, doanh nghiệp sẽ thực hiện tháo dỡ, thu hồi toàn bộ cáp viễn thông treo trên cột và cột treo cáp viễn thông trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn từ ngã tư Hùng Vương đến vòng xoay phường 4, thời gian dự kiến hoàn thành việc tháo dỡ, thu hồi trước ngày 15-12-2015./.

Sở TT&TT

Chia sẻ bài viết