Tiếng Việt | English

13/09/2021 - 10:13

Thông báo về việc tiếp nhận kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa X

Đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X sẽ thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri nơi ứng cử sau kỳ họp thứ hai kể từ ngày 15 đến ngày 20/9/2021, với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Ngoài việc dự trực tiếp và nêu ý kiến, kiến nghị phản ảnh đến đại biểu HĐND tỉnh ngay tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, quý cử tri trên địa bàn tỉnh có thể gửi nội dung kiến nghị đến các địa chỉ sau:

1. Truy cập vào Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo địa chỉ: http://dbnd.longan.gov.vn hoặc http://hdnd.longan.gov.vn/ chọn Diễn đàn cử tri (mục thứ 5, bên phải màn hình)/ chọn Mục tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ảnh của cử tri/ cử tri ghi ý kiến vào ô trống.

2. Gửi qua email: pttdn@longan.gov.vn (hoặc pttdnlongan@gmail.com).

Lưu ý: Quý cử tri gửi nội dung ý kiến phản ảnh, kiến nghị là các vấn đề liên quan đến đời sống, phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của các cơ quan chức năng tỉnh Long An; được ghi cụ thể, rõ ràng, chính xác (không tiếp nhận nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo)./.

BLA

Chia sẻ bài viết