Tiếng Việt | English

30/10/2015 - 21:53

Thu hồi Giấy phép của Tạp chí Doanh nghiệp Doanh nhân và Thương hiệu

Ngày 30/10/2015, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định số 1837 về việc thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí của Tạp chí Doanh nghiệp Doanh nhân và Thương hiệu vì không đủ điều kiện hoạt động.

 

Tạp chí Doanh nghiệp – Doanh nhân & Thương hiệu ra mắt ngày 12/9/2013 tại Hà Nội.

Quyết định này được đưa ra dựa trên Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999; Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT, đồng thời căn cứ kết luận kiểm tra cơ quan Tạp chí Doanh nghiệp-Doanh nhân và Thương hiệu tại văn bản số 111/KT-TWH ngày 7/9/2015 của Ban Kiểm tra Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam; Đề nghị từ Cục báo chí.

Theo đó, Giấy phép hoạt động báo chí số 224/GP-BTTTT cấp ngày 18/6/2013 cho Tạp chí này sẽ bị thu hồi. Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực và nhân tài Việt Nam có trách nhiệm thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí của Tạp chí và nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Báo chí) trước ngày 15/11/2015.

Trước đó, kết luận kiểm tra của Ban Kiểm tra Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam đối với tạp chí nhận thấy, hiện nay tạp chí không có người đứng đầu, nội bộ mất đoàn kết kéo dài không thể khắc phục; giao cho đơn vị ngoài tổ chức in bài, ảnh, tổ chức biên tập, xuất bản tạp chí... do đó không đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động./.

Theo Vietnamnet

Chia sẻ bài viết