Tiếng Việt | English

11/08/2015 - 08:52

Thu phí sử dụng đường bộ Quốc lộ 5 lên đến 200.000 đồng/lượt

Bộ Tài chính dự thảo lấy ý kiến về mức thu phí sử dụng đường bộ Quốc lộ 5 thấp nhất là 30.000 đồng và cao nhất là 200.000 đồng/lượt.

Thực hiện Quyết định số 746/QĐ-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư và bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ cần thiết đối với Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Bộ Tài chính mới ban hành Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 5.

Dự thảo quy định 5 mức thu phí khác nhau với các đối tượng áp dụng thu phí sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ.

Cụ thể, biểu mức thu phí sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 (mức thu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng theo hai giai đoạn: Giai đoạn I từ thời điểm Thông tư chính thức có hiệu lực đến ngày 31/3/2016 với 5 mức: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng có mức thu phí là 30.000 đồng/lượt/trạm; mức vé tháng là 900.000 đồng/tháng/trạm và mức vé quý là 2,43 triệu đồng/quý/trạm.

Loại xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn có mức vé là 40.000 đồng/lượt/trạm; mức vé tháng là 1,2 triệu đồng/tháng/trạm và mức vé quý là 3,24 triệu đồng/quý/trạm. Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn có mức thu phí là 50.000 đồng/lượt/trạm; mức vé tháng là 1,5 triệu đồng/tháng/trạm và mức vé quý là 4,05 triệu đồng/quý/trạm.

Biểu mức thu đối với xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 fit có mức thu phí là 80.000 đồng/lượt/trạm; mức vé tháng là 2,4 triệu đồng/tháng/trạm và mức vé quý là 6,48 triệu đồng/quý/trạm. Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 fit có mức thu phí là 160.000 đồng/lượt/trạm; mức vé tháng là 4,8 triệu đồng/tháng/trạm và mức vé quý là 12,96 triệu đồng/quý/trạm.

Dự kiến áp dụng mức thu phí sử dụng đường bộ trên Quốc lộ 5 đối với xe khách từ 31 ghế ngồi trở lên là 75.000 đồng/lượt. (Ảnh: Internet)

Giai đoạn II áp dụng từ thời điểm ngày 4/1/2016 trở đi, biểu mức thu phí tại 2 trạm này sẽ thay đổi với 5 mức: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng có mức thu phí là 45.000 đồng/lượt/trạm; mức vé tháng là 1,35 đồng/tháng/trạm và mức vé quý là 3,64 đồng/quý/trạm.
Đối với loại xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn có mức vé là 60.000 đồng/lượt/trạm; mức vé tháng là 1,8 triệu đồng/tháng/trạm và mức vé quý là 4,86 triệu đồng/quý/trạm. Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn có mức thu phí là 75.000 đồng/lượt/trạm; mức vé tháng là 2,25 triệu đồng/tháng/trạm và mức vé quý là 6,07 triệu đồng/quý/trạm.

Riêng đối với các loại xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit có mức thu phí là 140.000 đồng/lượt/trạm; mức vé tháng là 4,2 triệu đồng/tháng/trạm và mức vé quý là 11,34 triệu đồng/quý/trạm. Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit có mức thu phí là 200.000 đồng/lượt/trạm; mức vé tháng là 6 triệu đồng/tháng/trạm và mức vé quý là 16,2 triệu đồng/quý/trạm.

Dự thảo Thông tư cũng quy định, chứng từ thu phí sử dụng đường bộ sử dụng tại 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số159/2013/TT-BTC. Phí sử dụng đường bộ được thu, nộp, quản lý và sử dụng theo quy định. Số tiền phí thu được là doanh thu hoạt động kinh doanh của đơn vị. Đơn vị thu phí có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, thực hiện quản lý, sử dụng và hạch toán kết quả kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tổng số tiền thu phí hàng năm sau khi trừ các khoản thuế theo quy định được xác định là khoản tiền hoàn vốn theo phương án tài chính của Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng./.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích