Tiếng Việt | English

05/12/2015 - 13:52

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam

Sáng nay, 5-12, Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và sẽ có bài phát biểu quan trọng trước khi kết thúc Diễn đàn.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự Diễn đàn

Mở đầu phiên khai mạc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bùi Quang Vinh, đồng chủ trì Diễn đàn đã thông tin tới các nhà tài trợ những đánh giá tổng quan về kinh tế xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015. Theo Bộ trưởng, kinh tế xã hội giai đoạn này dù có gặp một số khó khăn ở những năm đầu, nhưng với những hành động quyết liệt của Chính phủ, về cơ bản, các mục tiêu tăng trưởng đều đã được hoàn thành.

“Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, CPI giảm mạnh, tỷ giá hối đoải ổn định, giá trị niềm tin vào đồng tiền Việt Nam tăng, lãi suất ngân hàng giảm, các mục tiêu an sinh xã hội đảm bảo, tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 5,88% mỗi năm”, Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng Vinh cũng thẳng thắn nhận định, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn những hạn chế như chất lượng tăng trưởng thấp, tăng trưởng dựa vào vốn và lao động còn lớn, năng suất lao động có tăng những vẫn thấp; tái cơ cấu nền kinh tế, 3 đột phá chiến lược mới chỉ đạt kết quả bước đầu...

Trong thời gian tới, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của Việt Nam vẫn sẽ là ưu tiên đảm bảo kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế cao hơn, tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào tăng tăng năng suất lao động và hiệu quả nâng cao sức cạnh tranh.

“Tại Diễn đàn lần này, Chính phủ mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, nhận xét từ các đối tác phát triển về kết quả thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2011-2015 và những mục tiêu, định hướng cho kế hoạch 5 năm 2016-2020, đặc biệt là giải pháp mang tính chiến lược”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói và cho biết, những ý kiến góp ý sẽ được nghiên cứu, cập nhật, bổ sung vào các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XII và kế hoạch phát 5 năm 2016-2020 và sẽ trình Quốc hội vào tháng 3-2016.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như những kết quả quan trọng trong hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế thời gian qua của Việt Nam, đồng chủ trì Diễn đàn, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam cho rằng Việt Nam đã đạt được thành công 5 năm đầu tiên trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2020 và đang chuẩn bị cho các quyết định mang tính chiến lược và chính trị quan trọng, trong đó đề ra những định hướng ưu tiên cho nửa sau của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2020 với các nhiệm vụ được thực hiện vào đầu năm 2016. Những sự chuyển tiếp này có thể bổ trợ cho nhau và mang lại kết quả phát triển tốt đẹp cho Việt Nam trong 5 năm tới.

Bà Victoria Kwakwa đề xuất một số vấn đề ưu tiên để các đại biểu tập trung thảo luận về những thách thức liên quan đến năng suất lao động, vấn đề môi trường và tăng trưởng, giảm nghèo và phúc lợi xã hội, năng lực và trách nhiệm giải trình của Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ.

Tại Diễn đàn, lãnh đạo các bộ, ngành, các đối tác phát triển của Việt Nam sẽ tập trung thảo luận ở 3 phiên với một số chủ đề chính là: Cơ hội và thách thức khi Việt Nam hội nhập sâu rộng và thực chất vào nền kinh tế thế giới; bối cảnh kinh tế toàn cầu và các ưu tiên cho quản lý kinh tế vĩ mô; lồng ghép mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; thể chế kinh tế thị trường hiện đại; huy động nguồn tài chính cho phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực…/.

Anh Phương (Ảnh: Lã Anh)/ Theo www.sggp.org.vn

Chia sẻ bài viết