Tiếng Việt | English

08/03/2021 - 08:10

'Tiếng đồn Cần Đước nổi danh'

Cần Đước được xem là cái nôi của đờn ca tài tử (ĐCTT) Long An. Nơi đ