Tiếng Việt | English

21/09/2023 - 12:15

Tiếp sức cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Những năm qua, UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã quan tâm chuyển vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, tiếp sức, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bến Lức thực hiện thủ tục giải ngân cho người dân vay vốn

Tính đến nay, số tiền ngân sách huyện chuyển sang Phòng Giao dịch (PGD) NHCSXH huyện đạt trên 27,2 tỉ đồng, chiếm 7,14% trên tổng nguồn vốn của PGD, tăng 6,4 tỉ đồng (tương đương 30,8%) so với đầu năm 2023.

Từ nguồn vốn UBND huyện ủy thác, PGD NHCSXH huyện đã giải ngân kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng. Trong 8 tháng năm 2023, PGD NHCSXH đã cho 256 lượt khách hàng vay vốn với tổng doanh số cho vay đạt 12,7 tỉ đồng; giải quyết cho 194 lao động có việc làm ổn định; hỗ trợ xây dựng, cải tạo, sửa chữa 62 công trình nước sạch và vệ sinh. Nguồn vốn này được xem xét, tập trung cho vay các dự án, đề án ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt, chăn nuôi.

Giám đốc PGD NHCSXH huyện Bến Lức - Trương Trần Tuấn cho biết, hàng năm, UBND huyện luôn quan tâm cân đối, bố trí nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH ngay từ đầu năm để bổ sung nguồn vốn cho vay theo kế hoạch được giao. Từ nguồn vốn này đã giúp nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn huyện vay để đầu tư xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Với nhiệm vụ được giao, PGD NHCSXH huyện tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết