Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đảng

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KT-GS) và thi hành kỷ luật trong Đảng vào sáng qua, 20-1-2015, Bí thư Tỉnh ủy - Mai Văn Chính đánh giá cao những kết quả của ngành Kiểm tra Đảng trong năm 2014.

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Qua đây, góp phần tích cực bảo vệ đường lối, quan điểm, các nguyên tắc của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; ổn định tình hình ở địa phương, đơn vị. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, trong năm 2015, các cấp ủy, tổ chức Đảng, toàn ngành Kiểm tra Đảng cần tập trung lãnh đạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KT-GS theo quy định của Điều lệ Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT-GS; thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) cấp ủy với các ban xây dựng Đảng và các cơ quan liên quan trong công tác KT-GS và thi hành kỷ luật Đảng. Bên cạnh đó, chỉ đạo, xem xét giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc, nổi cộm tại địa phương; chủ động phân loại, rà soát những đơn tố cáo, phản ánh; tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ làm công tác KT-GS Đảng,...

Theo báo cáo của UBKT Tỉnh ủy, năm 2014, cấp ủy và UBKT các cấp đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác KT-GS và thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng. Hoạt động KT-GS tập trung vào những lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh tiêu cực, nhất là các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; công tác quản lý Nhà nước về thu hút đầu tư; việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua hoạt động KT-GS đã kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm; làm rõ trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan.

Bên cạnh những kết quả, công tác KT-GS thời gian qua còn một số hạn chế, tồn tại nhất định cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là tính chủ động, hiệu lực, hiệu quả của công tác KT-GS ở một số nơi chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) còn chậm. Nhiều hạn chế, khuyết điểm chỉ ra qua KT-GS chưa được quan tâm lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa kịp thời,…

Tại hội nghị, nhiều vấn đề được các đại biểu tham gia thảo luận liên quan đến vai trò quan trọng của cấp ủy và người đứng đầu trong công tác KT-GS; vấn đề tố cáo sai, sai một phần, tố cáo vượt cấp, gửi nhiều lần, gửi nhiều người, tố cáo giấu tên gây khó khăn trong công tác phối hợp với cơ quan chức năng phối hợp tiếp nhận, nghiên cứu nội dung các nguồn thông tin, kiểm tra xác minh làm rõ,…

Phó Vụ trưởng vụ 7, UBKT Trung ương - Lê Anh Dũng nhấn mạnh, năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tỉnh Long An cần tiếp tục đẩy mạnh công tác KT-GS nắm chắc tình hình, nhất là công tác quy hoạch cán bộ, cán bộ nguồn chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, chủ động rà soát kỹ những đơn thư, tố cáo phản ánh của từng địa phương, đơn vị đi đôi xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành tiến hành KT-GS theo đúng quy trình; tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình công tác KT-GS nhiệm kỳ 2015-2020 để công tác KT-GS trở thành nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên, nhằm tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng,...

PHONG NHÃ

Chia sẻ bài viết