Tiếng Việt | English

03/01/2023 - 09:26

TP.Tân An nâng cấp Trang thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

Đến nay, TP.Tân An, tỉnh Long An cơ bản khắc phục những tồn tại, hạn chế về cải cách hành chính (CCHC) mà Đoàn kiểm tra CCHC năm 2022 của tỉnh chỉ ra, nhất là phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được cập nhật khá đầy đủ hồ sơ (HS) và Trang thông tin điện tử được cập nhật mới với nội dung phong phú, hấp dẫn.

Tại thời điểm kiểm tra (ngày 11/8/2022), TP.Tân An còn 42 HS CBCCVC chưa được cập nhật trong năm và 2 HS chưa được cập nhật đầy đủ trên phần mềm Quản lý CBCCVC. Trang thông tin điện tử của TP.Tân An còn một số nội dung chưa cập nhật mới như thông tin về chỉ đạo, điều hành, dự án, hạng mục đầu tư, văn bản quản lý hành chính.

Theo Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Minh Hùng, sau khi có thông báo kết quả kiểm tra CCHC năm 2022 của Sở Nội vụ, thành phố nhanh chóng thành lập Tổ rà soát, kiểm tra, cập nhật HS CBCCVC, tiến hành kiểm tra việc rà soát, cập nhật thông tin HS điện tử của CBCCVC trên phần mềm Quản lý CBCCVC. Từ đó, ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương chấn chỉnh việc rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu CBCCVC năm 2022 bảo đảm đầy đủ, đúng các thông tin theo quy định. Hiện TP.Tân An có 1.756/1.756 CBCCVC và người lao động được cập nhật HS, đạt 100%; 100% HS CBCCVC và người lao động cập nhật đầy đủ thông tin.

Trang thông tin điện tử TP.Tân An cơ bản cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin

Trang thông tin điện tử TP.Tân An cơ bản cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin, góp phần hiệu quả vào việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương, dự án, tình hình phát triển KT-XH của thành phố đến người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, Trang thông tin điện tử thành phố đăng tải nhiều tin, bài về công tác chỉ đạo, điều hành, dự án, hạng mục đầu tư; văn bản quản lý hành chính; tình hình KT-XH; quốc phòng - an ninh; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Hùng, xác định chuyển đổi số (CĐS) là xu thế tất yếu hiện nay, thông qua Trang thông tin điện tử, thành phố tập trung tuyên truyền người dân, doanh nghiệp về các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, tỉnh và địa phương về CĐS, an toàn thông tin; các cơ chế, chính sách, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu CĐS;... Qua đó, giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao kỹ năng truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử; mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử; sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

“Nhờ tìm hiểu các thông tin, hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử TP.Tân An, tôi có thể thực hiện các thủ tục hành chính cũng như giao dịch trên không gian mạng như thanh toán tiền điện, nước, mua sắm trực tuyến,…” - ông Nguyễn Hoàng Vũ (phường Khánh Hậu, TP.Tân An) chia sẻ.

“Hiện UBND TP.Tân An chỉ đạo Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền về CĐS, nhất là tập trung triển khai trên 3 lĩnh vực về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Qua đó, góp phần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung phát triển hạ tầng Internet; hỗ trợ quảng bá và bán các sản phẩm đặc trưng của địa phương trên môi trường mạng” - ông Nguyễn Minh Hùng thông tin thêm./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết