Tiếng Việt | English

24/11/2015 - 06:01

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước"

Với gần 200 bức ảnh, tài liệu và hiện vật, triển lãm giới thiệu khái quát vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên phong trào thi đua yêu nước.

Chiều 23/11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua yêu nước”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 đến dự.


Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua yêu nước” gồm 3 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng phong trào thi đua yêu nước; Các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thi đua yêu nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với gần 200 bức ảnh, tài liệu và hiện vật, triển lãm giới thiệu khái quát vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên phong trào thi đua yêu nước. Dưới sự chỉ đạo của Người, các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua các thời kỳ được duy trì rộng khắp, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh những hình ảnh, tư liệu lịch sử quý báu, triển lãm cũng giới thiệu các phong trào thi đua yêu nước hiện nay gắn với các cuộc vận động như: “Ngày vì người nghèo”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới”… và đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Một số hình ảnh tại triển lãm

Các phong trào này đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy những thành tựu đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải khẳng định: “Thông qua các tài liệu, hiện vật phản ánh những câu chuyện, bài học, tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu từ các phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc sẽ tiếp tục khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực to lớn cổ vũ phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12”.

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua yêu nước” là hoạt động mở đầu cho các sự kiện chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5-6/12 tới./.

Ngà Yến/VOV - Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết