Tiếng Việt | English

19/06/2015 - 16:49

Tuyệt đối trung thực, nâng cao trách nhiệm và bản lĩnh nhà báo

90 năm qua, kể từ khi ra đời đến nay, báo chí cách mạng nước ta luôn có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí luôn gắn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình, góp phần vào việc thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong mỗi giai đoạn lịch sử.

Cùng với sự phát triển chung của báo chí cách mạng, thời gian qua, Báo Long An không ngừng đổi mới, nâng chất nội dung, cải tiến hình thức, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc và xu thế phát triển của nền báo chí cách mạng hiện đại. Những người làm báo Báo Long An luôn giữ vững phẩm chất và bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng làm báo; mặt khác, còn làm tốt trách nhiệm xã hội, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới trong thời kỳ xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng, với sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của khoa học-công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và mạng xã hội; sự bùng nổ và cạnh tranh thông tin gay gắt, có phần khốc liệt; yêu cầu thông tin nhanh, phong phú, nhiều chiều ngày càng cao của bạn đọc; ngoài việc chuyển tải chủ trương, chính sách,... của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, quần chúng, báo chí còn phải thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ phản biện xã hội, phát hiện, thông tin, tuyên truyền những mô hình tốt, cách làm hay, những bất cập, hạn chế, vấn đề dân sinh bức xúc,... Nói cách khác, bằng nghiệp vụ của mình, báo chí không chỉ đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống mà còn đưa cuộc sống vào nghị quyết... Những yêu cầu trên đang và sẽ tạo áp lực cao đối với những người làm báo. Rõ ràng, những người làm báo đang phải giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu về thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện với trách nhiệm xã hội và lương tâm, đạo đức nhà báo trước những yêu cầu, tác động trên và sự tác động của mặt trái cơ chế kinh tế thị trường đối với hoạt động báo chí. Báo Long An không đứng ngoài sự đối mặt ấy.

Trong thời gian tới, để tiếp tục hoàn thành trọng trách của người làm báo - chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, những người làm báo Báo Long An phải hiểu rõ, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng và Đảng bộ tỉnh; sát thực tế cơ sở, nắm bắt hơi thở cuộc sống xã hội; xuất phát từ lợi ích của nhân dân, của đất nước, địa phương, bảo đảm sự trung thực, khách quan với những thông tin được truyền tải; học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách làm báo của nhà báo Hồ Chí Minh; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp; giữ vững sự trong sáng đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục cho ra đời những tác phẩm báo chí bảo đảm đúng định hướng tư tưởng, nhanh nhạy, hay, tạo hiệu ứng xã hội tích cực để Báo Long An mãi xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, diễn đàn của nhân dân, góp phần củng cố, phát triển, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự đồng thuận xã hội cao nhằm thực hiện và hoàn thành mục tiêu: ... tạo nền tảng để Long An sớm trở thành tỉnh công nghiệp./.

Long An

Chia sẻ bài viết