Tiếng Việt | English

29/05/2023 - 09:39

Ứng dụng công nghệ cao để phát triển nông nghiệp bền vững (Bài 2)

Ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) để hướng đến phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu là xu hướng chung của xã hội. Vậy, Long An đã làm được gì, người dân, doanh nghiệp nhận thức như thế nào về ƯDCNC? Thời gian tới, các ngành chức năng sẽ đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế ra sao trong tiến trình phát triển nông nghiệp ƯDCNC gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp?

Bài 2: Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Công nghiệp và nông nghiệp phải giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau phát triển, như hai chân đi khỏe và đi đều thì tiến bước sẽ nhanh, và nhanh chóng đi đến mục đích”. Làm theo lời Bác dạy, Long An tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, góp phần hình thành các khu vực chuyên canh, vừa tạo lợi thế cạnh tranh, vừa tạo điều kiện cho phát triển công nghiệp bảo quản và chế biến.

Vụ Đông Xuân 2022-2023, toàn tỉnh triển khai, xây dựng được 200 lượt cánh đồng lớn với gần 3.200 hộ tham gia, tổng diện tích trên 14.600ha

Tập trung xây dựng vùng nguyên liệu

Chi cục phó Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh - Lê Hồng Sơn cho biết: “Tổ chức sản xuất theo mô hình Cánh đồng lớn là mối liên kết “4 nhà” (nhà nông - nhà doanh nghiệp - Nhà nước và nhà khoa học) trong sản xuất, tiêu thụ lúa gạo. Qua đó, giúp ngành Nông nghiệp xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định, tạo thương hiệu cho lúa gạo đạt tiêu chuẩn đặc sản, tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm; đồng thời, giúp nông dân nhận thức được sức mạnh tập thể, ý thức được trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm chung của cộng đồng, nâng cao giá trị sản phẩm nhằm đạt hiệu quả cao trong sản xuất. Kết quả vụ Đông Xuân 2022-2023, toàn tỉnh triển khai xây dựng được 200 lượt cánh đồng lớn với gần 3.200 hộ tham gia, tổng diện tích trên 14.600ha”.

Nhiều năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Hưng Tân (xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng) luôn tạo được niềm tin với các thành viên thông qua việc hỗ trợ các dịch vụ đầu vào và ký kết bao tiêu đầu ra. Chính sự gắn kết này giúp HTX hoạt động ngày càng hiệu quả, đời sống người dân không ngừng nâng lên. Giám đốc HTX Nông nghiệp Hưng Tân - Ngân Văn Phi chia sẻ: “HTX có 47 thành viên góp vốn và 159 thành viên liên kết với tổng diện tích 650ha. Tất cả diện tích này đều ƯDCNC vào sản xuất. HTX đang liên kết với 2 công ty (Cty) cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và làm đầu mối giới thiệu các DN thu mua lúa cho nông dân. Trung bình, thành viên giảm chi phí sản xuất từ 1-2 triệu đồng/ha khi mua vật tư nông nghiệp tại HTX và giá lúa bán cao hơn thị trường từ 100-200 đồng/kg”.

Nhằm tạo điều kiện cho Cty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời liên kết với nông dân, thời gian qua, tỉnh cho nhân viên Cty làm thành viên ban giám đốc HTX nông nghiệp của 8 HTX với mục đích chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân. Ngoài ra, tỉnh còn chỉ đạo các địa phương phối hợp Cty đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, lợi ích của việc tham gia liên kết, xây dựng cánh đồng lớn.

Đối với cây rau, thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh cũng có những giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, HTX và liên hiệp HTX. Theo đó, nhiều HTX đã được hỗ trợ xây nhà lưới, nhà màng, kho sơ chế, đóng gói,...

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Rau an toàn Phước Hòa (xã Phước Vân, huyện Cần Đước) - Kiều Anh Dũng cho biết: “Từ năm 2017 đến nay, HTX được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành về ƯDCNC như trồng rau trong nhà lưới, nhà màng, tưới tiết kiệm, tưới nhỏ giọt,... giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, năm 2022, HTX được hỗ trợ 2 tỉ đồng để xây dựng nhà sơ chế, đóng gói và nhà kho chứa vật tư nông nghiệp. Từ đó, doanh thu, lợi nhuận của HTX tăng đều mỗi năm. Nông dân trên địa bàn nhận thấy được lợi ích nên tự nguyện tham gia vào HTX ngày càng nhiều, đến nay, HTX đã có trên 60 thành viên”.

Tại huyện Cần Giuộc, HTX Rau an toàn Phước Hiệp (xã Phước Hậu) cũng được hỗ trợ để xây dựng nhà sơ chế, đóng gói mới. Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Rau an toàn Phước Hiệp - Trần Thanh Minh chia sẻ: “Nhờ có nhà sơ chế, đóng gói mới mà HTX vừa có thêm 2 hợp đồng tiêu thụ mới. Đây là một tín hiệu rất vui cho các thành viên HTX, nhất là giai đoạn khó khăn như hiện nay”.

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cần Giuộc, để tiếp tục duy trì và nhân rộng diện tích sản xuất rau ƯDCNC, thời gian tới, huyện triển khai, thực hiện tốt các chính sách nông nghiệp ƯDCNC của tỉnh để kịp thời hỗ trợ kinh phí cho nông dân; nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, phối hợp các ngành chức năng đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; củng cố, nâng cao hoạt động các tổ hợp tác, HTX trên địa bàn huyện.

Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Với ưu thế là vùng đất giàu tiềm năng và có nhiều loại nông sản đặc trưng chủ lực như lúa, thanh long, chanh, khoai, khóm,... nhưng đa số những loại nông sản của tỉnh hiện vẫn chủ yếu bán tươi, chưa qua chế biến nên giá trị chưa cao. Do đó, tỉnh đã và đang triển khai nhiều đề án, chương trình thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến và bảo quản sản phẩm nông sản sau thu hoạch nhằm nâng cao giá trị cho nông sản, giảm áp lực đầu ra và hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền, hiện nay, việc phát triển nông nghiệp ƯDCNC trên địa bàn tỉnh vẫn gặp một số khó khăn do nguồn nhân lực chưa bảo đảm về trình độ, kinh nghiệm; việc thu hút, tạo điều kiện cho DN đầu tư phát triển nông nghiệp chưa được quan tâm đúng mức; nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp ƯDCNC chưa đáp ứng yêu cầu; thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ƯDCNC gắn với chế biến nông sản còn nhiều khó khăn.

Do đó, ngành Nông nghiệp tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Đề án phát triển ngành chế biến rau quả và thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030. Mục đích của đề án này nhằm tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Quyết định số 417/QĐ-TTg, ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030, Quyết định số 1408/QĐ-TTg, ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030 và các văn bản liên quan đến hoạt động ngành chế biến rau quả, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, trên cơ sở định hướng phát triển công nghiệp Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông, lâm, thủy sản đến năm 2030 của Chính phủ, ngành Nông nghiệp tỉnh tiếp tục nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh xây dựng định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để tích hợp trong quy hoạch tỉnh; đồng thời, xác định những dự án mang tính động lực để thu hút nguồn lực đầu tư từ các DN trong và ngoài nước.

“Thời gian tới, ngành Nông nghiệp tỉnh tiếp tục phối hợp các địa phương đẩy mạnh chương trình phát triển nông nghiệp ƯDCNC; đồng thời, huy động mọi nguồn lực nhằm thu hút các tổ chức, DN đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ƯDCNC” - ông Nguyễn Thanh Truyền cho biết./.

(còn tiếp)

Lê Ngọc - Bùi Tùng

Bài 1: Ứng dụng công nghệ vào sản xuất

Qua thời gian thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp ƯDCNC, tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật như nhận thức của người dân thay đổi từ sản xuất theo hướng truyền thống sang làm kinh tế nông nghiệp, hướng đến sản xuất sạch, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và xuất khẩu.

Chia sẻ bài viết