Tiếng Việt | English

18/02/2020 - 14:43

Huyện Châu Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 256/QĐ-TTg công nhận huyện Châu Thành, tỉnh Long An đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019. Theo đó, giao UBND tỉnh Long An có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Châu Thành tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường nhằm bảo đảm tính bền vững trong xây dựng NTM.

Huyện Châu Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ

Sau hơn 8 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, đến nay, huyện Châu Thành đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM; 12/12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Trong giai đoạn 2011-2018, huyện huy động trên 1.800 tỉ đồng thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó vốn nhân dân đóng góp chiếm gần 30%.

Huyện thực hiện hiệu quả việc phát huy nội lực, khơi dậy sức dân trong xây dựng NTM, đặc biệt là xây dựng đường giao thông nông thôn. Đến nay, 100% tuyến đường do huyện quản lý bảo đảm ôtô đi lại thuận tiện và kết nối đến trung tâm hành chính các xã. Mặt đường được nhựa hóa, bêtông hóa đạt 100%. Hệ thống cầu, cống trên các tuyến đường huyện được xây dựng kiên cố, hệ thống đê bao bảo đảm tốt việc ngăn mặn, giữ ngọt.

Quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi (cây thanh long và con tôm) mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt là triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 2.000ha thanh long ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và NTM.

Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển bền vững. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tính đến cuối năm 2019, huyện chỉ còn 1,05% hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng/năm.

Huyện Châu Thành được công nhận đạt chuẩn NTM đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ. Đây là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thời gian tới, huyện Châu Thành tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM đã đạt chuẩn, phấn đấu có 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2020./.

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết