Tiếng Việt | English

29/10/2019 - 15:18

Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Long An khóa IX, thông qua 22 nghị quyết về KT-XH

Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, HĐND tỉnh khóa IX hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường).

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại hội trường

Bên cạnh công tác nhân sự và tiến hành giám sát chuyên đề tại kỳ họp về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, HĐND tỉnh nhất trí thông qua 22 nghị quyết quan trọng về KT-XH. Đó là quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn và cho chủ trương đầu tư đối với một số công trình, dự án thuộc ngành nông nghiệp, giao thông, giáo dục, văn hóa, phát triển đô thị; thông qua quy hoạch trục giao thông động lực kết nối TP.HCM - Long An - Tiền Giang và một số đồ án quy hoạch khu công nghiệp;...

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần giải trình ý kiến của các đại biểu 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh, đề nghị UBND tỉnh và các cấp, các ngành tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất, chất lượng nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 và cả giai đoạn 5 năm 2016-2020.

Đồng thời tập trung, quyết liệt hơn nữa trong giải quyết các vấn đề bức xúc, bất cập, còn hạn chế, nhất là trên lĩnh vực đất đai, môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thu hút đầu tư, sản xuất nông nghiệp,... triển khai hiệu quả các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua./.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết trên máy tính bảng

22 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm:

(1) Nghị quyết về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2019 cho các dự án: Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - tiểu dự án thành phố Tân An; Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 tỉnh Long An (Trường THCS và THPT Bình Phong Thạnh, Trường THCS Phước Vĩnh Đông, Trường THCS và THPT Hưng Điền B); Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat)

(2) Nghị quyết về thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020

(3) Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao và Nhà Thiếu nhi huyện Thủ Thừa

(4) Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam- Tiểu dự án thành phố Tân An, tỉnh Long An (Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng Đường Vành đai TP. Tân An)

(5) Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án mua sắm thiết bị cho các trường đăng ký đạt chuẩn quốc gia năm 2020

(6) Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường và trong công tác đổi mới quản lý giáo dục năm 2020

(7) Nghị quyết về điều chỉnh phân bổ vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 của Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12/3/2019 của HĐND tỉnh

(8) Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình cấp nước nông thôn kế hoạch năm 2020 từ nguồn Xổ số kiến thiết

(9) Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình Cấp nước nông thôn hoàn thành tiêu chí 17.1 xã nông thôn mới kế hoạch năm 2020 từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(10) Nghị quyết về sửa đổi việc phân bổ diện tích sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 254/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

(11) Nghị quyết về hỗ trợ vốn đối ứng cho các hợp tác xã tham gia dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tỉnh Long An (Vnsat)

(12) Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh

(13) Nghị quyết về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác và danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Long An

(14) Nghị quyết về điều chỉnh phụ lục Nghị quyết số 240/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Long An trong năm 2016

(15) Nghị quyết về quy hoạch trục giao thông động lực kết nối TP.HCM-Long An-Tiền Giang

(16) Nghị quyết về thông qua điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước

(17) Nghị quyết về thông qua điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đức Hòa 1 mở rộng, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa

(18) Nghị quyết về quy định một số nội dung chi, mức chi việc sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Long An

(19) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung khoản 3, mục IV phụ lục A mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh

(20) Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND ngày 09/7/2007 của HĐND tỉnh về việc trợ cấp tạm thời cho giáo viên, y - bác sĩ được điều động làm công tác quản lý thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế trên địa bàn tỉnh

(21) Nghị quyết về tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh

(22) Nghị quyết về kết quả giám sát và đẩy mạnh thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

An Kỳ

Chia sẻ bài viết