Tiếng Việt | English

29/11/2019 - 10:09

Long An: Bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính

Sáng 29/11, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần chủ trì công bố các quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần trao quyết định cho ông Phạm Văn Đô

Theo đó, UBND tỉnh điều động ông Phạm Văn Đô - Quyền Chánh thanh tra tỉnh đến công tác tại Sở Tài chính, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính kể từ ngày 01/12/2019.

Ông Huỳnh Văn Sơn - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính được điều động đến công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kể từ ngày 01/12/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng ông Huỳnh Văn Sơn

Tại l