Tiếng Việt | English

06/12/2015 - 15:56

Long An được khen thưởng về xây dựng nông thôn mới

Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Long An - Lê Văn Hoàng cho biết: Long An là 1 trong 10 địa phương trên cả nước có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 5 năm qua, sẽ được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất và mỗi tỉnh được thưởng 30 tỉ đồng bằng giá trị công trình.


Xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức nhận Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh, đến tháng 10-2015, số tiêu chí đạt bình quân/xã của toàn tỉnh đạt 14,1 tiêu chí, tăng 8,1 tiêu chí so với năm 2010. Toàn tỉnh có 33 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 19,9%; 62 xã đạt từ 14 đến 18 tiêu chí, chiếm 37,3%; 57 xã đạt từ 10 đến 13 tiêu chí, chiếm 34,3%; 14 xã đạt từ 6 đến 9 tiêu chí, chiếm 8,4%; không còn xã đạt dưới 6 tiêu chí.


Đường giao thông nông thôn xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng đạt chuẩn NTM

Từ năm 2011-2015, toàn tỉnh đã huy động được gần 16.000 tỉ đồng tham gia xây dựng NTM, trong đó: Ngân sách nhà nước (bao gồm vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác) 7.797,5 tỉ đồng (chiếm 48,8%); cộng đồng dân cư 6.126 tỉ đồng (chiếm 38,3%); tín dụng: 1.804,8 tỉ đồng (chiếm 11,3%); doanh nghiệp 251,2 tỉ đồng (chiếm 1,6%), các nguồn khác 6,5 tỉ đồng.

Long An là địa phương đứng đầu khu vực Tây Nam bộ về xây dựng nông thôn mới. Dự kiến đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh lên 43 xã, chiếm 25,9% tổng số xã toàn tỉnh./.

Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết