Tiếng Việt | English

01/10/2015 - 18:17

Long An

9 tháng năm 2015 tăng trưởng kinh tế đạt 10,7%

Chiều nay (1-10), Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm chủ trì buổi họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2015 và triển khai chương trình công tác 3 tháng cuối năm. Chủ tịch HĐND tỉnh - Đặng Văn Xướng đến dự.


Đại biểu tham gia phiên họp trực tuyến

Theo đánh giá, trong 9 tháng năm 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế của tỉnh đã đạt một số kết quả khả quan. Tổng sản phẩm (GDP) đạt 16.643 tỉ đồng (giá cố định 1994), tăng trưởng kinh tế đạt 10,7% (cùng kỳ năm 2014 tăng 10,5%). Trong đó, khu vực I tăng 3,0% (cùng kỳ tăng 3,3%); khu vực II tăng 14,9% (cùng kỳ tăng 14,7%); khu vực III tăng 11,8% (cùng kỳ tăng 11,6%).

Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 29 xã cơ bản đạt chuẩn, 66 xã (39,7%) đạt từ 14-18 tiêu chí; 57 xã (34,4%) đạt từ 10-13 tiêu chí; 14 xã (8,5%) đạt dưới 10 tiêu chí.

Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 14,9%, trong đó: Công nghiệp tăng 15,8%, xây dựng tăng 8,3% (cùng kỳ khu vực II tăng 14,7%, trong đó công nghiệp tăng 15,6% và xây dựng tăng 8,5%).

Vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng năm 2015 ước đạt 17.700 tỉ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ và chiếm 26% GDP (cùng kỳ chiếm 26,1% GDP).

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội.

Tuy đạt được kết quả như trên nhưng tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, sản xuất nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ do giá cả tiêu thụ một số mặt hàng chủ lực như giá lúa không tăng; các cây trồng thuộc vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến như mía đang gặp nhiều khó khăn; tăng trưởng 9 tháng của ngành xây dựng đạt thấp so với cùng kỳ; tiến độ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp chậm, tỷ lệ lấp đầy chưa cao; dịch bệnh trên người tăng mạnh so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố tập trung kiểm điểm, đánh giá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng đầu năm, xác định những khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp còn lại trong 3 tháng cuối năm với yêu cầu quyết tâm cao, khắc phục khó khăn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra năm 2015./.

Mai Hương

 

Chia sẻ bài viết