Tiếng Việt | English

13/07/2022 - 17:55

Bế mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Long An khóa X  

Sau 2 ngày làm việc dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua 40 nghị quyết và bế mạc chiều 13/7.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu bế mạc kỳ họp

HĐND tỉnh đã phân tích, đánh giá toàn diện về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm 2022. Qua đó, biểu dương, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh, góp phần phục hồi tất cả hoạt động KT - XH sau đại dịch Covid-19.

HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trên một số ngành, lĩnh vực; phân tích, dự báo những thuận lợi, khó khăn, thách thức; đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian tới. Trong đó, yêu cầu UBND tỉnh, các ngành, các cấp tập trung triển khai một cách chủ động, chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT - XH; nhất là tăng tốc để thực hiện đạt, vượt mục tiêu tăng trưởng GRDP của năm 2022 từ 6,5 - 7%; phấn đấu thu ngân sách trên 22.000 tỉ đồng trong năm 2022; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm, chương trình phục hồi, phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề tại kỳ họp đối với 2 nội dung quan trọng về công tác quản lý, thực hiện quy hoạch và công tác cải cách giáo dục trên địa bàn tỉnh; tiến hành chất vấn trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành về những vấn đề rất thực tiễn, liên quan đến công tác đào tào nghề; thuốc bảo hiểm y tế; sản xuất nông nghiệp; xóa điện kế dùng chung; giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,...

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết 

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét khối lượng công việc lớn, với sự đồng thuận, thống nhất rất cao, thông qua 40 nghị quyết về đầu tư công, tài chính - ngân sách, đất đai, quy hoạch xây dựng, nông nghiệp, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, nội vụ, pháp chế,... và hoạt động của HĐND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được yêu cầu UBND tỉnh, các ngành, các cấp khẩn trương có kế hoạch cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung quan trọng nêu trên; chú trọng công tác quán triệt, thông tin tuyên truyền và vận động nhân dân thông suốt, đồng thuận, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết