Tiếng Việt | English

17/08/2015 - 14:03

Bộ Nội vụ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Bộ Nội vụ.

Sáng nay (17/8), tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 3. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ qua các thời kỳ.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành nội vụ trong suốt 70 năm qua. Trong những ngày tháng Tám sục sôi 70 năm trước, Bộ Nội vụ đã được thành lập trong cơ cấu Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu và đồng chí Võ Nguyên Giáp được cử làm Bộ trưởng đầu tiên.

Đến nay, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức nhà nước luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Bộ Nội vụ

Trong giai đoạn hiện nay, Bộ Nội vụ đã tham gia sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, đặc biệt tập trung xây dựng các chế định về Chính phủ và Chính quyền địa phương; tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010; trình Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Tập trung xây dựng các văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; triển khai đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” với mục tiêu xây dựng một nền công vụ "chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Bộ Nội vụ. Chúc mừng những kết quả Bộ Nội vụ, ngành Tổ chức nhà nước đạt được trong 70 năm qua, Phó Thủ tướng cho rằng, thời gian tới, ngành Tổ chức nhà nước phải tiếp tục nỗ lực, tập trung công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Với nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhà nước; Tham mưu cho Chính phủ trong xây dựng Chính phủ điện tử để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đồng thời, chủ động đánh giá, tổng kết hoạt động của hệ thống chính quyền từ trung ương đến địa phương nhằm xây dựng Đề án Cơ cấu tổ chức Chính phủ giai đoạn 2016-2021.

Ngay sau lễ kỷ niệm Bộ Nội vụ đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 3. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn.

Các phong trào thi đua cần xây dựng rõ chủ đề, nội dung và biện pháp thực hiện. Đồng thời, các hình thức thi đua phải phong phú, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu./

Lại Hoa/VOV - Trung tâm Tin
 

Chia sẻ bài viết