Tiếng Việt | English

04/08/2015 - 15:09

Tổng Bí thư trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Tạp chí Cộng sản

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Tạp chí Cộng sản.

Sáng 4/8, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản đã tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu (5/8/1930-5/8/2015) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2.

Đến dự buổi lễ có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương cùng nguyên lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, cộng tác viên của Tạp chí Cộng sản qua các thời kỳ.

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Vũ Văn Phúc

Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Vũ Văn Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nêu rõ: Cách đây 85 năm, ngày 5/8/1930, “Tạp chí Đỏ” – tiền thân của Tạp chí Cộng sản ra số đầu tiên. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập, đồng thời là chủ bút của Tạp chí. Trải qua các giai đoạn lịch sử với nhiều tên gọi khác nhau, Tạp chí Cộng sản có những đóng góp quan trọng đối với công tác tư tưởng lý luận của Đảng nói riêng, đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung.

Từ khi Đảng khởi xướng, lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, Tạp chí Cộng sản đã có nhiều cố gắng trong xây dựng và phát triển, phấn đấu theo hướng ngày càng xứng đáng hơn với vai trò là cơ quan lý luận và chính trị của Đảng.

Những thành tựu và phần thưởng cao quý là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, niềm say mê và sáng tạo không ngừng của nhiều thế hệ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, người lao động công tác tại Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trong suốt 85 năm qua.

“Để luôn giữ vững vị trí ngọn cờ tư tưởng lý luận hàng đầu của Đảng, Tạp chí Cộng sản tự ý thức cao trách nhiệm của mình, góp phần đưa sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đến thắng lợi hoàn toàn, với một nỗ lực vượt bậc, với một bản lĩnh chính trị vững vàng, sự trau đồi không ngừng bản lĩnh nghề nghiệp, nguyện ngày càng xứng đáng hơn là người chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng. Đây không chỉ là trách nhiệm, là lương tâm đối với Đảng, với dân tộc, với nhân dân mà còn là bổn phận, quyền lợi, vinh dự của mỗi cán bộ, biên tập viên, phóng viên, người lao động của Tạp chí Cộng sản”, ông Vũ Văn Phúc nhấn mạnh.

Ghi nhận những đóng góp của Tạp chí Cộng sản với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc trong 85 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Tạp chí Cộng sản các phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1985), Huân chương Sao Vàng (năm 2003), Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (năm 2010) cùng nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho Tạp chí Cộng sản

Tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu, thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho tập thể cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động Tạp chí Cộng sản qua các thời kỳ.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng những thành tựu, kết quả mà Tạp chí Cộng sản đã đạt được, chúc mừng Tạp chí nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai, đồng thời khẳng định phần thưởng cao quý này ghi nhận những cố gắng, những đóng góp lớn của các thế hệ đảng viên, lãnh đạo, công chức, viên chức của Tạp chí Cộng sản cùng đông đảo các thế hệ cộng tác viên, bạn đọc của Tạp chí.

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Trước yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng, trong điều kiện bối cảnh thế giới có những thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định, đất nước đứng trước những thời cơ, vận hội và thách thức lớn, nhiệm vụ nặng nề và cũng là niềm vinh dự lớn của Tạp chí Cộng sản là trên cơ sở phân tích dự báo tình hình trong nước, thế giới, phải đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận, tuyên truyền hướng dẫn về lý luận, phổ biến kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách cơ bản, hệ thống và sinh động, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ông Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi lễ

“Tập thể Bộ Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Cộng sản phải tiếp tục nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của tạp chí, bám sát cương lĩnh, chiến lược, đường lối, quan điểm của Đảng, để nghiên cứu tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời, luôn bám sát thực tiễn để tổng kết lý luận, góp phần bổ sung phát triển chủ trương, đường lối của Đảng.

Tạp chí phải đi đầu triển khai công tác tư tưởng, lý luận, bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ công cuộc đổi mới và bảo vệ nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bà bản sắc dân tộc”, ông Đinh Thế Huynh nêu rõ.

Ông Đinh Thế Huynh cũng đề nghị Tạp chí Cộng sản cần làm tốt hơn nữa việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn góp phần làm sáng tỏ và tổ chức thực hiện thắng lợi cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, bổ sung phát triển năm 2011 và các quyết sách của Đại hội 11 của Đảng. Trên cơ sở tổng kết nghiên cứu những vấn đề lý luận thực tiễn mới trong bối cảnh thế giới, chủ động kịp thời có những đề xuất góp phần vào việc xây dựng, hoạch định đường lối chính trị và quyết sách của Đảng, trước mắt là việc hoàn thiện những văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng./.

Công Hân/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết